song lyrics / आनंद शिंदे / Bheem Janmala lyrics  | FRen Français

Bheem Janmala lyrics

Performers आनंद शिंदेआनंद शिंदेAnand Shinde

Bheem Janmala song lyrics by आनंद शिंदे official

Bheem Janmala is a song in Marathi

उद्धराया ताराया दुःख दूर साराया
उद्धराया ताराया दुःख दूर साराया
कैवारी या जणा लाभला
बाळ जन्मला तो भीम जन्मला
बाळ जन्मला तो भीम जन्मला
जन्मला भीम जन्मला
जन्मला भीम जन्मला

रत्न चौदावे जेव्हा आले जन्मा ते
धन्य झाली भिमाई रामजी पिता ते
रत्न चौदावे जेव्हा आले जन्मा ते
धन्य झाली भिमाई रामजी पिता ते
असा दिन सोन्याचा वाली आला दिनांचा
असा दिन सोन्याचा वाली आला दिनांचा
घरो घरी दीप लागला
बाळ जन्मला तो भीम जन्मला
बाळ जन्मला तो भीम जन्मला
जन्मला भीम जन्मला
जन्मला भीम जन्मला

आंधळ्या त्या जिर्ण अशा रुढीला पाहून
काळा साठी आला रे काळ तो होऊन
आंधळ्या त्या जिर्ण अशा रुढीला पाहून
काळा साठी आला रे काळ तो होऊन

फुलली सारी धरणी ही मानवाच्या जीवनी ही
फुलली सारी धरणी ही मानवाच्या जीवनी ही
दुबळा समाज जागला
बाळ जन्मला तो भीम जन्मला
बाळ जन्मला तो भीम जन्मला
जन्मला भीम जन्मला
जन्मला भीम जन्मला

महू गावी प्रकाशीला दीप समतेचा
झाला भिमाई पोटी उदय ममतेचा
महू गावी प्रकाशीला दीप समतेचा
झाला भिमाई पोटी उदय ममतेचा
दिव्यजीवनी तारा तीन जणांचा प्यारा
दिव्यजीवनी तारा तीन जणांचा प्यारा
भारतास पुत्र साजला
बाळ जन्मला तो भीम जन्मला
बाळ जन्मला तो भीम जन्मला
जन्मला भीम जन्मला
जन्मला भीम जन्मला

आदर्शान उत्कर्षा पसरली प्रभात
स्वरांजली आनंदली तारका नभात
आदर्शान उत्कर्षा पसरली प्रभात
स्वरांजली आनंदली तारका नभात
हर्षदा रे दिलराज भारताचा तो आज
हर्षदा रे दिलराज भारताचा तो आज
शीर ताज खरा शोभला
बाळ जन्मला तो भीम जन्मला
बाळ जन्मला तो भीम जन्मला
जन्मला भीम जन्मला
जन्मला भीम जन्मला

उद्धराया ताराया दुःख दूर साराया
उद्धराया ताराया दुःख दूर साराया
कैवारी या जणा लाभला
बाळ जन्मला तो भीम जन्मला
बाळ जन्मला तो भीम जन्मला
जन्मला भीम जन्मला
जन्मला भीम जन्मला
जन्मला भीम जन्मला
जन्मला भीम जन्मला
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Bheem Janmala lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol to the left of the house
2| symbol at the top of the envelope
3| symbol at the bottom of the smiley
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid