song lyrics / शुभांगी जोशी / Chafa Bolena lyrics  | FRen Français

Chafa Bolena lyrics

Performers शुभांगी जोशीमहेश हिरेमठमहेश हिरेमठमहेश हिरेमथशुभांगी जोशीमहेश हिरेमठ

Chafa Bolena song lyrics by शुभांगी जोशी official

Chafa Bolena is a song in Marathi

आ आ आ आ आ आ आ आ
चाफा बोलेना चाफा चालेना
चाफा खंत करी काही केल्या फुलेना
चाफा बोलेना चाफा चालेना
चाफा खंत करी काही केल्या फुलेना
चाफा बोलेना

गेले आंब्याच्या बनी म्हटली मैनासवे गाणी
गेले आंब्याच्या बनी म्हटली मैनासवे गाणी
आम्ही गळयांत गळे मिळवूनी रे
गेले केतकीच्या बनी गेले केतकीच्या बनी
गंध दरवळला वनी नागासवे गळाले देहभान रे
चल ये रे ये रे गडया नाचू उडू घालू फुगडया
चल ये रे ये रे गडया नाचू उडू घालू फुगडया
खेळू झिम्मा झिम पोरी झिम पोरी झिम पोरी झिम पोरी झिम पोरी झिम
आ आ आ आ आ आ आ आ
चाफा बोलेना चाफा चालेना
चाफा खंत करी काही केल्या फुलेना
चाफा बोलेना

हे विश्वाचे आंगण आम्हा दिले आहे आंदण रे
हे विश्वाचे आंगण आम्हा दिले आहे आंदण
उणे करु आपण दोघे जण रे
उणे करु आपण दोघे जण रे
जन विषयाचे किडे
जन विषयाचे किडे ह्यांची धाव बाह्याकडे
आपण करु शुद्ध रसपान रे
चाफा फुले आला फुलून
तेजी दिशा गेल्या आटून
चाफा फुले आला फुलून
तेजी दिशा गेल्या आटून
कोण मी चाफा कोठे दोघे जण रे
आ आ आ आ आ आ आ आ
चाफा बोलेना चाफा चालेना
चाफा खंत करी काही केल्या फुलेना
चाफा बोलेना
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Chafa Bolena lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol at the bottom of the cross
2| symbol at the bottom of the smiley
3| symbol to the left of the eye
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid