song lyrics / शुभांगी जोशी / Janu Deh Hi Pandhari lyrics  | FRen Français

Janu Deh Hi Pandhari lyrics

Performers शुभांगी जोशीशुभांगी जोशी

Janu Deh Hi Pandhari song lyrics by शुभांगी जोशी official

Janu Deh Hi Pandhari is a song in Marathi

जणू देह हि पंढरी आत्मा पांडुरंग
जणू देह हि पंढरी आत्मा पांडुरंग
संताच्या संगती सदा राही दंग
जणू देह हि पंढरी आत्मा पांडुरंग
जणू देह हि पंढरी आत्मा पांडुरंग

नेत्रे जणू गंगा आणि चंद्र भागा
दिसे येथे सारी त्रैलोक्याची शोभा
स्वर्गीय सुखाचा मिळे येथे रंग
जणू देह हि पंढरी आत्मा पांडुरंग
जणू देह हि पंढरी आत्मा पांडुरंग

चोखा तुका नामा केलि त्यांनी वारी
पाहिला तयानी सर्व शक्ति धारी
तेज पहुनिया झाले तेहि गुंग
जणू देह हि पंढरी आत्मा पांडुरंग
जणू देह हि पंढरी आत्मा पांडुरंग

दत्ता म्हणे आहे अश्रयाचे धाम
येथे सर्व प्राण करावा मुक्काम
आत्म्या सवे आत्मा राहील अभंग
जणू देह हि पंढरी आत्मा पांडुरंग
जणू देह हि पंढरी आत्मा पांडुरंग
जणू देह हि पंढरी आत्मा पांडुरंग
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Janu Deh Hi Pandhari lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol at the bottom of the star
2| symbol at the top of the camera
3| symbol at the bottom of the cloud
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid