song lyrics / शुभांगी जोशी / Shodhisi Manava lyrics  | FRen Français

Shodhisi Manava lyrics

Performers शुभांगी जोशीमहेश हिरेमठमहेश हिरेमठमहेश हिरेमथशुभांगी जोशीमहेश हिरेमठ

Shodhisi Manava song lyrics by शुभांगी जोशी official

Shodhisi Manava is a song in Marathi

शोधिशी मानवा, राऊळी मंदिरी
नांदतो देव हा, आपुल्या अंतरी
शोधिशी मानवा, राऊळी मंदिरी
मेघ हे दाटती, कोठुनी अंबरी
सूर येती कसे, वाजते बासरी
रोमरोमी फुले, तीर्थ हे भूवरी
दूर इंद्रायणी, दूर ती पंढरी
शोधिशी मानवा, राऊळी मंदिरी
गंध का हासतो, पाकळी सारुनी
वाहते निर्झरी, प्रेमसंजीवनी
भोवताली तुला, साद घाली कुणी
खूण घे जाणुनी, रूप हे ईश्वरी
शोधिशी मानवा, राऊळी मंदिरी
भेटतो देव का, पूजनी अर्चनी
पुण्य का लाभते, दानधर्मातुनी
शोध रे दिव्यता आपुल्या जीवनी
आंधळा खेळ हा खेळशी कुठवरी
शोधिशी मानवा, राऊळी मंदिरी
नांदतो देव हा, आपुल्या अंतरी
शोधिशी मानवा, राऊळी मंदिरी
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Shodhisi Manava lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol to the right of the cross
2| symbol to the right of the thumbs up
3| symbol at the bottom of the clock
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid