song lyrics / महेश हिरेमठ / Uth Uth Pandharinatha lyrics  | FRen Français

Uth Uth Pandharinatha lyrics

Performers महेश हिरेमठमहेश हिरेमठमहेश हिरेमठमहेश हिरेमथशुभांगी जोशीशुभांगी जोशी

Uth Uth Pandharinatha song lyrics by महेश हिरेमठ official

Uth Uth Pandharinatha is a song in Marathi

ऊठ ऊठ पंढरीनाथा ऊठ बा मुकुंदा
ऊठ ऊठ पंढरीनाथा ऊठ बा मुकुंदा
उठ पांडुरंगा देवा
पुंडलिक वरदा देवा पुंडलिक वरदा
अस्त पातलासे चंद्रा तारका विझाल्या
फुलत फुलत वेलीवरच्या कळ्या फुले झाल्या
जाग पाखरांना आली जाग ये सुगंधा
पुंडलिक वरदा देवा पुंडलिक वरदा
पुंडलिक वरदा देवा पुंडलिक वरदा पुंडलिक वरदा उठ ना पुंडलिक वरदा
पुंडलिक वरदा देवा पुंडलिक वरदा उठ ना पुंडलिक वरदा
पुंडलिक वरदा देवा पुंडलिक वरदा उठ ना पुंडलिक वरदा
पुंडलिक वरदा देवा पुंडलिक वरदा उठ ना पुंडलिक वरदा

पात्र पाणियाचे हाती उभी असे भीमा
दर्शनास आले तुझिया ज्ञानदेव नामा
भक्तराज चोखामेळा दुरून देई सादा
पुंडलिक वरदा देवा पुंडलिक वरदा
पुंडलिक वरदा देवा पुंडलिक वरदा पुंडलिक वरदा उठ ना पुंडलिक वरदा
पुंडलिक वरदा देवा पुंडलिक वरदा उठ ना पुंडलिक वरदा
पुंडलिक वरदा देवा पुंडलिक वरदा उठ ना पुंडलिक वरदा
पुंडलिक वरदा देवा पुंडलिक वरदा उठ ना पुंडलिक वरदा

देह भाव मिळुनी केला काकडा मनाचा
निघून धूर गेला अवघ्या आस वासनांचा
ज्ञानज्योत चेतविली ही उजळण्या अवेदा
पुंडलिक वरदा देवा पुंडलिक वरदा
पुंडलिक वरदा देवा पुंडलिक वरदा पुंडलिक वरदा उठ ना पुंडलिक वरदा
पुंडलिक वरदा देवा पुंडलिक वरदा उठ ना पुंडलिक वरदा
पुंडलिक वरदा देवा पुंडलिक वरदा उठ ना पुंडलिक वरदा
पुंडलिक वरदा देवा पुंडलिक वरदा उठ ना पुंडलिक वरदा
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.
Writers: Sudhir Phadke, G D Madgulkar
Copyright: Royalty Network

Comments for Uth Uth Pandharinatha lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol to the left of the camera
2| symbol to the left of the smiley
3| symbol to the left of the helmet
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid