song lyrics / शुभांगी जोशी / Uthi Uthi Gopala lyrics  | FRen Français

Uthi Uthi Gopala lyrics

Performers शुभांगी जोशीमहेश हिरेमठमहेश हिरेमठमहेश हिरेमथशुभांगी जोशीमहेश हिरेमठ

Uthi Uthi Gopala song lyrics by शुभांगी जोशी official

Uthi Uthi Gopala is a song in Marathi

मलयगिरीचा चंदनगंधित धूप तुला दाविला
स्वीकारावी पूजा आता उठि उठि गोपाला
उठि उठि गोपाला
उठि उठि गोपाला
पूर्व दिशेला गुलाल उधळुन
पूर्व दिशेला गुलाल उधळुन
ज्ञानदीप लाविला
ज्ञानदीप लाविला
गोरस अर्पुनि अवघे गोधन
गोरस अर्पुनि अवघे गोधन
गेले यमुनेला
धूप-दीप-नैवेद्य असा हा
धूप-दीप-नैवेद्य असा हा
सदुपचार चालला
स्वीकारावी पूजा आता उठि उठि गोपाला
उठि उठि गोपाला
उठि उठि गोपाला
रांगोळ्यांनी सडे सजविले
रांगोळ्यांनी सडे सजविले आ
रांगोळ्यांनी सडे सजविले
रस्त्यारस्त्यातुन
सान पाउली वाजति पैंजण
सान पाउली आ
सान पाउली वाजति पैंजण
सान पाउली वाजति पैंजण छुनुछुनु छुनछुन
कुठे मंदिरी ऐकू येते
कुठे मंदिरी ऐकू येते टाळांची किणकिण
एकतानता कुठे लाविते
एकतानता कुठे लाविते आ
एकतानता कुठे लाविते एकतारिची धून
एकतारिची धून
निसर्गमानव तुझ्या स्वागता
निसर्गमानव तुझ्या स्वागता असा सिद्ध जाहला
स्वीकारावी पूजा आता उठि उठि गोपाला
उठि उठि गोपाला
उठि उठि गोपाला
राजद्वारी झडे चौघडा
राजद्वारी झडे चौघडा
राजद्वारी झडे आ
राजद्वारी झडे चौघडा
शुभःकाल जाहला
शुभःकाल जाहला
सागरतीरी ऋषीमुनींचा
सागरतीरी ऋषीमुनींचा वेदघोष चालला आ
सागरतीरी ऋषीमुनींचा वेदघोष चालला
वन वेळूंचे वाजवि मुरली वन वेळूंचे वाजवि मुरली
छान सूर लागला आ
तरुशिखरावर कोकिलकविने पंचम स्वर लाविला
स्वीकारावी पूजा आता
उठी-उठी गोपाला
उठी-उठी गोपाला
उठी-उठी गोपाला
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Uthi Uthi Gopala lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol to the left of the house
2| symbol to the right of the star
3| symbol to the right of the cross
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid