song lyrics / Djapot / Confusion lyrics  | FRen Français

Confusion lyrics

Performers DjapotEsther Surpris

Confusion song lyrics by Djapot

Confusion is a song in indeterminate language

Lè’m té fèt kwazé’w la
M’expliké’w de À à Z
Mwen sé yon moun ki soufri anpil
Nan relasiyon
M’pata vlé pou blésé kè’m
Pou ta vanjé sa yo fè’w
Paske’m g’anpil sikatris
Yo blésé’m anpil oh

M’té sèmanté eh
M’té fin renmen
Parske’m soufri twôp oh
Mwen kriyé anpil oh
Toujou bay tout mwen men’m
Poutan’l pa janm résipwôk
Lavi’a two kout oh
Mwen jis anvi viv oh

Chéri pa fè’m mal oh
Pa fè’m mal oh
Sévrè g’anpil nan nou pa bon
Men’m garanti’w mwen diféran
Tout gason sé gason
Nou tout pa men’m oh
Toujou bay tout mwen men’m
Rékonpans mwen sé dlo nan jé

Sé pi gwo viktim nan
Fanm yo plis maltrété ah
Mwen toujou renmen ak tout kè’m
Ak nanm mwen ak tou sa’m posédé
M’pa jan’m jwen’n yonn moun ki konprann
Kisa’m santi
M’pa mandé anpil oh
Jis yon ti atansiyon

Chéri pa fè’m mal oh
Pa fè’m mal oh
Sé vrè g’anpil nan nou pa bon
Men’m garanti’w mwen diféran
Tout fanm sé fanm oh
Tout fanm pa men’m oh
M’toujou bay tout mwen men’m
Rékonpans mwen sé dlo nan jé

Tanpri chéri ti kè’m piti
M’pa vlé kriyé
Mwen vlé pwomèt’ou nap rét ansanm pou létènité
An’n makonen ansanm
Kon sa lanmou na boujonnen

Yeah i yeah
Sé li banm banm banm yeah

Esther Surpris

Ou fè Djapot wi la

Waw

Ou wè sa Pedro Force

Oh défwa
Ou kon’n jwenn yon moun
Ki vlé viv avè’w
Ou pè avanturé
Paske
Ou blésé déja
Ou vin pè louvri kè’w
Pou yo pa fin avè’l
Lè konsa ou soufri plus

Mwen pè ouvri kè’m
A yon moun ki pa konprann mwen
Lanmou pa dwèt fèt nan soufrans
Pawôl moun de biyen
Pawôl moun ki sou bluff sé menm
Sa vin mété’m nan confusion

Oh défwa
Ou kon’n jwenn yon moun
Ki vlé viv avè’w
Ou pè avanturé
Paske
Ou blésé déja
Ou vin pè louvri kè’w
Pou yo pa fin avè’l
Lè konsa ou soufri plus
Sé li banm banm banm yeah

Chéri an viv lavin

Love
Lyrics credits :
lyrics added by Shymeyeah

Comments for Confusion lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol at the top of magnifying glass
2| symbol to the right of the smiley
3| symbol at the top of the target
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid