song lyrics / Felipe Padilla de Leon / Awit ng Gabi ni Sisa lyrics  | FRen Français

Awit ng Gabi ni Sisa lyrics

Performers Felipe Padilla de LeonJoy Abalon-TamayoAugusto Espino

Awit ng Gabi ni Sisa song lyrics by Felipe Padilla de Leon official

Awit ng Gabi ni Sisa is a song in Tagalog

Gabi, Oh! gabing-gabi, gabi ng kalungkutan!
Bituin man ay wala, wala rin ang buwan.
Ang lamig at basang singaw,
ay halumigmig na magi- naw
Ah _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ah _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dati’y matahimik sa kaitaasan
ng rurok ng kalangitan.
Tran-la-la, ha ha ha ha ha
Tran-la-la, ha ha ha ha ha
Ah _ _ _ _ _Tran la la la.

Ngayo’y aba, ha ha ha ha ha ha,
abang-aba, ha ha ha ha ha ha,
Natutunaw, binabalot ng dilim
ang gabing mapanglaw.

Ah_ Ah_ Ah _ Ah _ Ah _ _ _ _.

Ganyan tran lan lan la,
oh! ganyang-ganyan tran lan lan la
Ang bulaklak ng buhay
Mabango, maganda tran lan lan la
marilag, magara, tran lan lan la
Sa maghapo’y sariwa.

Ah! _ _ Ah! _ _ Ah! _ _ Ah! _ _
Ah! _ _ Ah! _ _ Ah! _ _ Ah! _ _
Ah! _ _ Ah! _ _ Ah! _ _ Ah! _ _

Ang halimuyak ay sagana, Kabigha-bighani’t kahan- ga-hanga,
Ang talulot ngayo’y lagas lanta’t kupas.
Ah! _ _ _ walang lakas, Ah! _ _ _

Ah! _ _ Ah! _ _ Ah! _ _ _ _
nalalaglag, nalalaglag,
Ah! _ _ _ Ah! _ _ _

Lumalagpak sa bangin ng lagim sa wakas.
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Awit ng Gabi ni Sisa lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol at the bottom of the thumbs up
2| symbol at the bottom of the heart
3| symbol at the top of the star
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid