song lyrics / शुभांगी जोशी / जणू देह हि पंढरी lyrics  | FRen Français

जणू देह हि पंढरी lyrics

Performers शुभांगी जोशीशुभांगी जोशीशुभांगी जोशीशुभांगी जोशी

जणू देह हि पंढरी song lyrics by शुभांगी जोशी official

जणू देह हि पंढरी is a song in Marathi

जणू देह हि पंढरी आत्मा पांडुरंग
जणू देह हि पंढरी आत्मा पांडुरंग
संताच्या संगती सदा राही दंग
जणू देह हि पंढरी आत्मा पांडुरंग
जणू देह हि पंढरी आत्मा पांडुरंग

नेत्रे जणू गंगा आणि चंद्र भागा
दिसे येथे सारी त्रैलोक्याची शोभा
स्वर्गीय सुखाचा मिळे येथे रंग
जणू देह हि पंढरी आत्मा पांडुरंग
जणू देह हि पंढरी आत्मा पांडुरंग

चोखा तुका नामा केलि त्यांनी वारी
पाहिला तयानी सर्व शक्ति धारी
तेज पहुनिया झाले तेहि गुंग
जणू देह हि पंढरी आत्मा पांडुरंग
जणू देह हि पंढरी आत्मा पांडुरंग

दत्ता म्हणे आहे अश्रयाचे धाम
येथे सर्व प्राण करावा मुक्काम
आत्म्या सवे आत्मा राहील अभंग
जणू देह हि पंढरी आत्मा पांडुरंग
जणू देह हि पंढरी आत्मा पांडुरंग
जणू देह हि पंढरी आत्मा पांडुरंग
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for जणू देह हि पंढरी lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol to the right of the suitcase
2| symbol to the left of the helmet
3| symbol at the top of the eye
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid