song lyrics / शुभांगी जोशी / आता तरी देवा मला पावशील का lyrics  | FRen Français

आता तरी देवा मला पावशील का lyrics

Performers शुभांगी जोशीशुभांगी जोशीशुभांगी जोशीशुभांगी जोशी

आता तरी देवा मला पावशील का song lyrics by शुभांगी जोशी official

आता तरी देवा मला पावशील का is a song in Marathi

आता तरी देवा मला पावशील का
सूख ज्याला म्हनत्यात ते दावशील का
आता तरी देवा मला पावशील का
सूख ज्याला म्हनत्यात ते दावशील का

पैसा तो अन्यायाचा करी खळबळ
दावी कुणी मजुराला मारुतीचे बळ
पैसा तो अन्यायाचा करी खळबळ
दावी कुणी मजुराला मारुतीचे बळ
न्यायासाठी मदतीला धावशील का
सूख ज्याला म्हनत्यात ते दावशील का

चोरी करून चोर दूर पळतो
संशयाने गरिबाला मार मिळतो
चोरी करून चोर दूर पळतो
संशयाने गरिबाला मार मिळतो
लाच घेती त्यांना आळा घालशील का
सूख ज्याला म्हनत्यात ते दावशील का

दिले निवडून जरी आमुचे गडी
जनता पाठीशी त्यांच्या आहे खडी
दिले निवडून जरी आमुचे गडी
जनता पाठीशी त्यांच्या आहे खडी
भलं आमचं करण्याला सांगशील का
सूख ज्याला म्हनत्यात ते दावशील का
आता तरी देवा मला पावशील का
सूख ज्याला म्हनत्यात ते दावशील का
सूख ज्याला म्हनत्यात ते दावशील का
सूख ज्याला म्हनत्यात ते दावशील का
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.
Writers: HARENDRA HIRAMAN JADHAV, MADHURKAR PATHAK
Copyright: Royalty Network

Comments for आता तरी देवा मला पावशील का lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol at the top of the helmet
2| symbol at the bottom of magnifying glass
3| symbol to the right of the camera
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid