paroles de chanson / शुभांगी जोशी parole / Chabidar Chabi lyrics  | ENin English

Paroles de Chabidar Chabi

Interprètes शुभांगी जोशीसंगीत कुलकर्णीशुभांगी जोशीसंगीता कुलकर्णी

Paroles de la chanson Chabidar Chabi par शुभांगी जोशी lyrics officiel

Chabidar Chabi est une chanson en Marathi

अवं हे गाव लई न्यारं हितं थंड गार वारं ह्याला गरम शिणगार सोसंना
ह्याला गरम शिणगार सोसंना
ह्याचा आदर्शाचा तोरा ह्याचा कागद हाय कोरा
हितं शाहिरी लेखणी पोचंना
हितं शाहिरी लेखणी पोचंना
हितं वरणभाताची गोडी रं नको फुकट छेडाछेडी रं
अरं सोंगाढोंगाचा बाजार हिथला साळसूद घालतोय् अळीमिळी
अन् सार वरपती रसा भुरकती घरात पोळी अन् भायेर नळी रं रं रं
अगं चटकचांदणी चतूर कामिनी
काय म्हनू तुला तू हायेस तरी कोन
कोन व्हय व्हय कोन
छबीदार छबी मी तोर्यात उभी
छबीदार छबी मी तोर्यात उभी जशी चांदणी चमचम नभी
अवं दाजिबा गावात होईल शोभा हे वागणं बरं नव्हं
अवं दाजिबा गावात होईल शोभा हे वागणं बरं नव्हं
अवं दाजिबा गावात होईल शोभा हे वागणं बरं नव्हं

नवतीचं रान हे भवतीनं फिरत आले मी गमतीनं
बांधावरनं चालू कशी पाठलाग ह्यो टाळू कशी
अरं लाजमोड्या भलत्याच करतोयस खोड्या हे वागणं बरं नव्हं
अरं लाजमोड्या भलत्याच करतोयस खोड्या हे वागणं बरं नव्हं
अवं दाजिबा गावात होईल शोभा हे वागणं बरं नव्हं

डौल दावते मोराचा तिरपा डोळा चोराचा
वढ्याच्या काठाला आडिवतो अंगावर पानी उडिवतो
अरं बजरंगा नकोस घालू पिंगा हे वागणं बरं नव्हं
अरं बजरंगा नकोस घालू पिंगा हे वागणं बरं नव्हं
अवं दाजिबा गावात होईल शोभा हे वागणं बरं नव्हं

मिरचीचा तोरा मी करते रं वट्यात ऐवज भरते रं
पदर माझा धरतोस कसा भवतीनं माझ्या फिरतोस कसा
अरं बत्ताशा कशाला पिळतोस मिशा हे वागणं बरं नव्हं
अरं बत्ताशा कशाला पिळतोस मिशा हे वागणं बरं नव्हं
अवं दाजिबा गावात होईल शोभा हे वागणं बरं नव्हं
छबीदार छबी मी तोर्यात उभी
छबीदार छबी मी तोर्यात उभी जशी चांदणी चमचम नभी
अवं दाजिबा गावात होईल शोभा हे वागणं बरं नव्हं
अवं दाजिबा गावात होईल शोभा हे वागणं बरं नव्हं
अवं दाजिबा गावात होईल शोभा हे वागणं बरं नव्हं
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.
Auteurs: JAGDISH KHEBUDKAR, RAM KADAM
Copyright: Royalty Network

Commentaires sur les paroles de Chabidar Chabi

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole en haut de la croix
2| symbole en bas de la cible
3| symbole à droite de l'appareil photo
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid