paroles de chanson / शुभांगी जोशी parole / Chafa Bolena lyrics  | ENin English

Paroles de Chafa Bolena

Interprètes शुभांगी जोशीमहेश हिरेमठमहेश हिरेमठमहेश हिरेमथशुभांगी जोशीमहेश हिरेमठ

Paroles de la chanson Chafa Bolena par शुभांगी जोशी lyrics officiel

Chafa Bolena est une chanson en Marathi

आ आ आ आ आ आ आ आ
चाफा बोलेना चाफा चालेना
चाफा खंत करी काही केल्या फुलेना
चाफा बोलेना चाफा चालेना
चाफा खंत करी काही केल्या फुलेना
चाफा बोलेना

गेले आंब्याच्या बनी म्हटली मैनासवे गाणी
गेले आंब्याच्या बनी म्हटली मैनासवे गाणी
आम्ही गळयांत गळे मिळवूनी रे
गेले केतकीच्या बनी गेले केतकीच्या बनी
गंध दरवळला वनी नागासवे गळाले देहभान रे
चल ये रे ये रे गडया नाचू उडू घालू फुगडया
चल ये रे ये रे गडया नाचू उडू घालू फुगडया
खेळू झिम्मा झिम पोरी झिम पोरी झिम पोरी झिम पोरी झिम पोरी झिम
आ आ आ आ आ आ आ आ
चाफा बोलेना चाफा चालेना
चाफा खंत करी काही केल्या फुलेना
चाफा बोलेना

हे विश्वाचे आंगण आम्हा दिले आहे आंदण रे
हे विश्वाचे आंगण आम्हा दिले आहे आंदण
उणे करु आपण दोघे जण रे
उणे करु आपण दोघे जण रे
जन विषयाचे किडे
जन विषयाचे किडे ह्यांची धाव बाह्याकडे
आपण करु शुद्ध रसपान रे
चाफा फुले आला फुलून
तेजी दिशा गेल्या आटून
चाफा फुले आला फुलून
तेजी दिशा गेल्या आटून
कोण मी चाफा कोठे दोघे जण रे
आ आ आ आ आ आ आ आ
चाफा बोलेना चाफा चालेना
चाफा खंत करी काही केल्या फुलेना
चाफा बोलेना
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.

Commentaires sur les paroles de Chafa Bolena

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole en bas du nuage
2| symbole à droite du casque
3| symbole en bas de l'enveloppe
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid