paroles de chanson / श्रीकांत नारायण parole / Hi Chal Turu Turu lyrics  | ENin English

Paroles de Hi Chal Turu Turu

Interprètes श्रीकांत नारायणश्रीकान्त नारायण

Paroles de la chanson Hi Chal Turu Turu par श्रीकांत नारायण lyrics officiel

Hi Chal Turu Turu est une chanson en Marathi

ही चाल तुरुतुरु हाय हाय
उडती केस भुरुभुरु हाय हाय हाय
ही चाल तुरुतुरु
उडती केस भुरुभुरु
डाव्या डोळ्यांवर बट्ट ढळली
जशी मावळत्या उन्हात
केवड्याच्या बनात
नागीन सळसळली
ही चाल तुरुतुरु
उडती केस भुरुभुरु
डाव्या डोळ्यांवर बट्ट ढळली
जशी मावळत्या उन्हात
केवड्याच्या बनात
नागीन सळसळली

इथ कुणी आसपास ना
डोळ्यांच्या कोनात हास ना
तु जरा मा़झ्याशी बोल ना
ओठांची मोहर खोलना
इथ कुणी आसपास ना
डोळ्यांच्या कोनात हास ना
तु जरा मा़झ्याशी बोल ना
ओठांची मोहर खोलना
तु लगबग जाता
माग वळुन पाहता
वाट पावलात अडखळली
जशी मावळत्या उन्हात
केवड्याच्या बनात नागीन सळसळली
ही चाल तुरुतुरु
उडती केस भुरुभुरु
डाव्या डोळ्यांवर बट्ट ढळली
जशी मावळत्या उन्हात
केवड्याच्या बनात
नागीन सळसळली

लटकत लटकत मुरडत खिरलत दूरकत विरहत
चालली तू लायदस चालीवर झालो फिदा काय
तुझी मस्त अदा माधुरी तू वाटे मला मजनू मी तू माझी लैला

उगाच भुवयी ताणुन
फुकटचा रुसवा आणुन
पदर कचकून हाताण
ओंठ जरा दाबीशी दातान
उगाच भुवयी ताणुन
फुकटचा रुसवा आणुन
पदर कचकून हाताण
ओंठ जरा दाबीशी दातान
हा राग जीवघेना
होता खोटा तो बहाना
आता माझी मला खून पटली
जशी मावळत्या उन्हात
केवड्याच्या बनात नागीन सळसळली
ही चाल तुरुतुरु
उडती केस भुरुभुरु
डाव्या डोळ्यांवर बट्ट ढळली ली ली
जशी मावळत्या उन्हात
केवड्याच्या बनात नागीन सळसळली ली ली
जशी नागीन सळसळली ली ली
जशी नागीन सळसळली ली ली
हे नागीन सळसळली
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.

Commentaires sur les paroles de Hi Chal Turu Turu

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole à droite de l'oeil
2| symbole à gauche de l'horloge
3| symbole en bas de la valise
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid