paroles de chanson / महेश हिरेमठ parole / Kanada O Vitthalu lyrics  | ENin English

Paroles de Kanada O Vitthalu

Interprètes महेश हिरेमठमहेश हिरेमठमहेश हिरेमठमहेश हिरेमथशुभांगी जोशीशुभांगी जोशी

Paroles de la chanson Kanada O Vitthalu par महेश हिरेमठ lyrics officiel

Kanada O Vitthalu est une chanson en Marathi

पांडुरंगकांती दिव्य तेज झळकती
रत्नकीळ फांकती प्रभा
पांडुरंगकांती दिव्य तेज झळकती
रत्नकीळ फांकती प्रभा
अगणित लावण्य तेजःपुंजाळले
नवर्णवे तेथींची शोभा
कानडा हो विठ्ठलु कर्नाटकु
कानडा हो विठ्ठलु कर्नाटकु
येणे मज लावियला वेधु
खोळ बुंथी घेऊनि
खुणाची पालवी
आळविल्या नेदी सादु
कानडा हो विठ्ठलु कर्नाटकु
येणे मज लावियला वेधु

शब्देंविण संवादु
दुजेंवीण अनुवादु
शब्देंविण संवादु
दुजेंवीण अनुवादु
हें तंव कैसेंनि गमे
परेहि परतें बोलणें खुंटले
वैखरी कैसेंनि सांगें
वैखरी कैसेंनि सांगें
कानडा हो विठ्ठलु कर्नाटकु
कानडा हो विठ्ठलु कर्नाटकु
येणे मज लावियला वेधु

पाया पडूं गेलें तंव
पाउलचि न दिसे
पाया पडूं गेलें तंव
पाउलचि न दिसे
उभाचि स्वयंभु असे
समोर कीं पाठिमोरा न कळे
समोर कीं पाठिमोरा न कळे
ठकचि पडिलें कैसें
कानडा हो विठ्ठलु कर्नाटकु
कानडा हो विठ्ठलु कर्नाटकु
येणे मज लावियला वेधु

क्षेमालागी जीव उतावीळ माझा
क्षेमालागी जीव उतावीळ माझा
म्हणवूनि स्फुरतातीबा हो
क्षेम देऊं गेलें तंव मीचि मी एकली
क्षेम देऊं गेलें तंव मीचि मी एकली
आसावला जीव राहो
कानडा हो विठ्ठलु कर्नाटकु
कानडा हो विठ्ठलु कर्नाटकु
येणे मज लावियला वेधु

बापरखमादेवीवरू हृदयीचा जाणुनी
बापरखमादेवीवरू हृदयीचा जाणुनी
अनुभवु सौरसु केला दृष्टीचा डोळा पाहों गेलें
तंव भीतरीं पालटु झाला
तंव भीतरीं पालटु झाला
कानडा हो विठ्ठलु कर्नाटकु
कानडा हो विठ्ठलु कर्नाटकु
येणे मज लावियला वेधु
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.

Commentaires sur les paroles de Kanada O Vitthalu

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole en haut de la maison
2| symbole en haut de l'oeil
3| symbole à gauche de la loupe
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid