paroles de chanson / शुभांगी जोशी parole / Nisargraja Aik Sangate lyrics  | ENin English

Paroles de Nisargraja Aik Sangate

Interprètes शुभांगी जोशीमहेश हिरेमठमहेश हिरेमठमहेश हिरेमथशुभांगी जोशीमहेश हिरेमठ

Paroles de la chanson Nisargraja Aik Sangate par शुभांगी जोशी lyrics officiel

Nisargraja Aik Sangate est une chanson en Marathi

मेघांनो
वृक्षांनो
वेलींनो कळ्यांनो फुलांनो
वेलींनो कळ्यांनो फुलांनो
तेरी भी चूप मेरी भी चूप
कोणाला काही सांगू नका
कबूल
कबूल कबूल कबूल
कबूल
निसर्गराजा ऐक सांगते
गुपित जपलंय रं
कुणी माझ्या मनात लपलंय रं
कुणी माझ्या मनात लपलंय रं
कुणी माझ्या मनात लपलंय रं
कुणी माझ्या मनात लपलंय रं
निसर्गराजा ऐक सांगतो

तो दिसला अन मी पाहिले
पाहिले परि ते खुर्ऱ्याने
डोळ्यांत इशारे हसले
हसले ते मोठ्या तोऱ्यानें
ते कसे न त्याला कळले
कळले न तुझ्या त्या ओठाने
ओठ न हलले शब्द न जुळले
ओठ न हलले शब्द न जुळले
कोडं चुकलय रं
कुणी माझ्या मनात लपलंय रं
कुणी माझ्या मनात लपलंय रं
कुणी माझ्या मनात लपलंय रं
कुणी माझ्या मनात लपलंय रं
निसर्गराजा ऐक सांगतो

का चाललात
तुम्ही आलात म्हणून
जरा थांबा ना
का
वा छान दिसतंय
काय
हे रूप भिजलेलं हुं
आणि ते पहा
काय
तुमचं मनही भिजलेलं
कशानं
प्रेमानं प्रेमानं प्रेमानं प्रेमानं छट
निसर्गराजा ऐक सांगतो
गुपित जपलंय रं
कुणी माझ्या मनात लपलंय रं
कुणी माझ्या मनात लपलंय रं
कुणी माझ्या मनात लपलंय रं
कुणी माझ्या मनात लपलंय रं

तो भाव प्रीतिचा दिसला
दिसला मग संशय कसला
हा नखरा का मग असला
असला हा अल्लड चाळा
प्रेमात बहाणा कसला
कसला तो प्रियकर भोळा
प्रीत अशी तर रित अशी का
प्रीत अशी तर रित अशी का
कोडं पडलंय रं
कुणी माझ्या मनात लपलंय रं
कुणी माझ्या मनात लपलंय रं
कुणी माझ्या मनात लपलंय रं
कुणी माझ्या मनात लपलंय रं
निसर्गराजा ऐक सांगतो
निसर्गराजा ऐक सांगते
निसर्गराजा ऐक सांगतो
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.

Commentaires sur les paroles de Nisargraja Aik Sangate

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole en bas de la cible
2| symbole à droite de la loupe
3| symbole à gauche de l'ampoule
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid