paroles de chanson / शुभांगी जोशी parole / Vadal War Sutala Go lyrics  | ENin English

Paroles de Vadal War Sutala Go

Interprètes शुभांगी जोशीमहेश हिरेमठमहेश हिरेमठमहेश हिरेमथशुभांगी जोशीमहेश हिरेमठ

Paroles de la chanson Vadal War Sutala Go par शुभांगी जोशी lyrics officiel

Vadal War Sutala Go est une chanson en Marathi

वादलवारं सुटलं ग
वार्यानं तुफान उठलं ग
वादलवारं सुटलं ग
वार्यानं तुफान उठलं ग
भिरभिर वार्यात पावसाच्या मार्यात
सजनानं होडीला पान्यात लोटलं
वादलवारं सुटलं ग
वार्यानं तुफान उठलं ग
आ हां री

गडगड ढगात बिजली करी
फडफड शिडात धडधड उरी
गडगड ढगात बिजली करी
फडफड शिडात धडधड उरी
एकली मी आज घरी बाय
संगतीला माझ्या कुनी नाय
एकली मी आज घरी बाय
संगतीला माझ्या कुनी नाय
सळसळ माडांत खोपीच्या कुडांत
जागणार्या डोल्यांत सपान मिटलं
वादलवारं सुटलं ग
वार्यानं तुफान उठलं ग
आ हां री

सरसर चालली होडीची नाळ
दूरवर उठली फेसाची माळ
सरसर चालली होडीची नाळ
दूरवर उठली फेसाची माळ
कमरेत जरा वाकूनिया
पान्यामंदी जालं फेकूनिया
कमरेत जरा वाकूनिया
पान्यामंदी जालं फेकूनिया
नाखवा माझा दर्याचा राजा
लाखाचं धन यानं जाल्यात लुटलं
वादलवारं सुटलं ग
वार्यानं तुफान उठलं ग
भिरभिर वार्यात पावसाच्या मार्यात
सजनानं होडीला पान्यात लोटलं
वादलवारं सुटलं ग
वार्यानं तुफान उठलं ग
वादलवारं सुटलं ग
वार्यानं तुफान उठलं ग
वादलवारं सुटलं ग
वार्यानं तुफान उठलं ग
वादलवारं सुटलं ग
वार्यानं तुफान उठलं ग
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.

Commentaires sur les paroles de Vadal War Sutala Go

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole à gauche de l'oeil
2| symbole en bas du pouce en l'air
3| symbole en bas de la valise
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid