paroles de chanson / Hope Filipino Worship parole / Diyos ng Himala lyrics  | ENin English

Paroles de Diyos ng Himala

Interprète Hope Filipino Worship

Paroles de la chanson Diyos ng Himala par Hope Filipino Worship lyrics officiel

Diyos ng Himala est une chanson en Tagalog

Ikaw ang Diyos na lumikha
Lahat ito’y iyong gawa
Higit pa sa nalalaman at nakikita
Sa iyo Panginoon
Mga mata'y itutuon
Mananalig sa katotohanang dakila ka

Hesus sa isa mong salita
Ang lahat ay magagawa
Ang iyong kapangyarihan
Ay kamangha-mangha
Sa kataas-taasan
Ikaw ang Diyos ng himala

Ang iyong kapangyarihan
Ay kamangha-mangha
Sa kataas-taasan
Ikaw ang Diyos ng himala

Kami'y naniniwala sa’yong mga salita
Ito’y may katuparan aming nakikita
Sa iyo panginoon mga mata'y itutuon
Ikaw ang Diyos ng kagalingan maghari ka

Hesus sa isa mong salita
Ang lahat ay magagawa
Ang iyong kapangyarihan
Ay kamangha-mangha
Sa kataas-taasan
Ikaw ang Diyos ng himala

Ang iyong kapangyarihan
Ay kamangha-mangha
Sa kataas-taasan
Ikaw ang Diyos ng himala
Diyos ng himala

Ikaw ang kaligtasan
Sa'yo ang kaharian
Kapangyarihan kaluwalhatian
Ikaw ang kaligtasan
Sa'yo ang kaharian
Kapangyarihan kaluwalhatian

Ikaw ang kaligtasan
Sa'yo ang kaharian
Kapangyarihan kaluwalhatian
Ikaw ang kaligtasan
Sa'yo ang kaharian
Kapangyarihan kaluwalhatian

Ikaw ang kaligtasan
Sa'yo ang kaharian
Kapangyarihan kaluwalhatian
Ikaw ang kaligtasan
Sa'yo ang kaharian
Kapangyarihan kaluwalhatian

Ang iyong kapangyarihan
Ay kamangha-mangha
Sa kataas-taasan
Ikaw ang Diyos ng himala

Dakilang katapatan
Sa'yong mga likha
Lahat ay posible
Ikaw ang Diyos ng himala
Diyos ng himala
Diyos ng himala
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.

Commentaires sur les paroles de Diyos ng Himala

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole en haut de la croix
2| symbole en bas de la poubelle
3| symbole à droite de l'horloge
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid