paroles de chanson / Krishan Singh parole / Dope Shope lyrics  | ENin English

Paroles de Dope Shope

Interprète Krishan Singh

Paroles de la chanson Dope Shope par Krishan Singh lyrics officiel

Dope Shope est une chanson en Pendjabi

Available on items

ਏਨਾ ਵੀ ਨਾ dope-ਸ਼ੋਪ ਮਾਰੇਯਾ ਕਰੋ
ਸਾਨੂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਨਾਕ ਚਾੜ੍ਹਿਆਂ ਕਰੋ
ਸਾਡੇ ਲਿਖੇ ਖ਼ਤਾਂ ਨੂ ਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰੋ
ਨਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇਯਾਂ ਨੂ ਏਦਾ ਤਾਡੇਯਾ ਕਰੋ
ਏਨਾ ਵੀ ਨਾ dope-ਸ਼ੋਪ ਮਾਰੇਯਾ ਕਰੋ

ਆ ਹਾ
Yo Yo Honey Singh
Feat Deep Money

ਹੇਈ ਹੇਈ ਹੇਈ ਹੇਈ ਹੇਈ ਕੁੜੀਏ
ਹੇਈ ਹੇਈ ਹੇਈ ਹੇਈ ਹੇਈ ਕੁੜੀਏ

ਆਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਨੀ ਤੂ ਨਸ਼ੇ ਸਾਰੇ
ਹੋਣਾ ਕੀ ਏ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਮੁਟਿਆਰੇ
ਆਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਨੀ ਤੂ ਨਸ਼ੇ ਸਾਰੇ
ਹੋਣਾ ਕੀ ਏ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਮੁਟਿਆਰੇ
ਏਨੀ ਸੁਖੀ Vodka ਨਾ ਮਾਰੇਯਾ ਕਰੋ
ਥੋਡਾ ਬੋਤਲ ਲਿਮਕਾ ਵੀ ਪਾ ਲੇਯਾ ਕਰੋ
ਨਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਿੱਕੇ ਸ਼ਿਕੇ ਤੁੱਸੀ ਖਾ ਲੇਯਾ ਕਰੋ
ਏਵੀ ਖਾਲੀ ਟੈੱਡ liver ਨਾ ਸਾੜਿਆ ਕਰੋ
ਏਨਾ ਵੀ ਨਾ dope-ਸ਼ੋਪ ਮਾਰੇਯਾ ਕਰੋ

ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ
ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ
ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ
ਮੈ ਸੋਫਿਯਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਸ਼ੇ ਚਾ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਰਾਣੀ
ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਈ ਪੌਂਦੀ ਜਦੋਂ drink ਸੀ ਬਨੌਂਦੀ
ਗੱਟ ਗੱਟ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਦੱਸੋ ਮੈ ਕ੍ਯਾ ਕਰੂ ਹੂ
who's that girl
ਲੋਕਿ ਪੁੱਛ ਦੇ ਰਹਿੰਦੈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਨੱਚੇ
ਲੋਕਿ ਤੱਕ ਦੇ ਰਹਿੰਦੈ ਨੇ ਟੱਪ ਟੱਪ ਦੇ ਰਹਿੰਦੈ ਨੇ
ਨਾ ਜੱਪ ਦੇ ਰਹਿੰਦੈ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹਾ ਹਾ
ਓ my god ਹਾ ਹਾ
ਤੇਰੀ ਲੈਲਾ ਫੋਟੋ ਤੂ ਰੁਕੇ ਤਾ ਸਹੀ
Purchase ਵੀ ਕਰੀਏ ਜੇ ਵੀਕੇ ਤਾ ਸਹੀ
ਥੋਨੂੰ ਦੱਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰੋ
ਕਲਿਯਾਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਖੀਲਣਾ
ਜੋ ਵੀ ਮਿਲੇ ਚੱਕੋ ਕੁੱਛ fresh ਨਹੀ ਓ ਮਿਲਣਾ
ਚੱਕੋ ਚੱਕੋ ਚੱਕੋ ਕੁੱਛ fresh ਨਹੀ ਓ ਮਿਲਣਾ
ਚੱਕੋ ਚੱਕੋ ਚੱਕੋ first hand ਨਹੀ ਓ ਮਿਲਣਾ

ਕੇਹੰਦੇ ਸੀ ਗੇ ਮੁੰਡੇ ਤੈਨੂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਰਕਾਨ
ਬੱਨ ਕੇ ਤੂ ਰੇਹ ਗਈ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
ਕੇਹੰਦੇ ਸੀ ਗੇ ਮੁੰਡੇ ਤੈਨੂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਰਕਾਨ
ਬੱਨ ਕੇ ਤੂ ਰੇਹ ਗਈ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
ਹਾਏ ਹਾਏ
ਹਾਏ ਦੀਨੋ ਦਿਨ ਮੂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਜਾਂ
ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਏ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਲ ਖ਼ਸਮਾਂ ਨੂ ਖਾਨ
ਤੇਰੀ ਏਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਹੰਦਾ ਪਾਰੇਸ਼ਨ
ਐਵੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰੋਲ ਨਾ ਪੰਜਬਿਯਾਂ ਦੀ ਸਾਨ
ਏਨਾ ਵੀ ਨਾ dope-ਸ਼ੋਪ ਮਾਰੇਯਾ ਕਰੋ

ਆ ਹਾ
Yo Yo Honey Singh
Feat Deep Money

ਹੇਈ ਹੇਈ ਹੇਈ ਹੇਈ ਹੇਈ ਕੁੜੀਏ
ਹੇਈ ਹੇਈ ਹੇਈ ਹੇਈ ਹੇਈ ਕੁੜੀਏ
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.
Auteurs: DEEP MONEY, YO YO HONEY SINGH

Commentaires sur les paroles de Dope Shope

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole à droite de l'horloge
2| symbole à droite du casque
3| symbole à droite de la poubelle
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid