paroles de chanson / Liam Leo parole / Sanu fikar na aan wale kal di lyrics  | ENin English

Paroles de Sanu fikar na aan wale kal di

Interprète Liam Leo

Paroles de la chanson Sanu fikar na aan wale kal di par Liam Leo lyrics officiel

Sanu fikar na aan wale kal di est une chanson en Pendjabi

Devilo

ਹੋ ਮੇਰੀ ideology
ਤੇਰੀ ਸਮਝਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੀ
ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕੂ ਮੇਰੇ
ਲਗਦੇ ਆ ਯਾਰ ਨੀ
ਅਫੀਮ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਨਸ਼ਾ
ਹੱਡਾ ਨੂ ਕੋਈ ਲਾਯਾ ਨ੍ਹੀ
ਘਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਦੇਖ
ਯਾਰ ਕੋਈ ਬਣਾਯਾ ਨਹੀ
ਸਾਨੂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਔਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲ ਦੀ
ਸਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਚ ਸ਼ਨੀ ਆ ਤਾਂ (ਬੁਰਰੱਰਰਾ)
ਸ਼ਨੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨੀ
ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੇਜ਼ਤੀ ਮੈਂ
ਤਾਂ ਨਹੀ ਕਰਦਾ
ਨੀ ਚਾਲ ਬਣੀ ਆ ਬਣੀ ਆ
ਸਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਨੀ
ਹਿੱਕ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਤਣੀ ਹੋਈ ਆ ਨੀ
ਚਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਣੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਨੀ
ਨੀ ਚਲ ਬਣੀ ਆ ਬਣੀ ਆ
ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਨੀ
ਨੀ ਚਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਣੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ

ਓ ਸ਼ੌਂਕ ਸਾਲਾ ਕੋਈ ਮੈਂ copy
ਕਰਕੇ ਪੁਗਾਯਾ ਨੀ
ਤਾਹੀ ਸੱਪ Gucci ਦਾ ਮੈਂ
ਗੱਡੀ ਤੇ ਸ਼ਪਾਯਾ ਨੀ
ਸਹੇਲੀ ਦੀਆ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂ
ਗੱਡੀ ਚ ਬਿਠਾਯਾ ਪਰ
ਸਹੇਲੀ ਦੀਆ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ
ਦਿਲ ਕਦੇ ਲਾਯਾ ਨੀ
ਜੱਟ represent ਪਿਛੋ ਕਰਦਾ ਦੋਆਬਾ ਨੀ
ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਮਿਤਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲੋ ਦਾਬਾ ਨੀ
ਹੋ ਕਮੀ ਯਾਰੀਆਂ ਪੂਗੋਣ ਚ ਕੋਈ ਛਡਾ ਨਾ
ਹੋ ਘਾਟ ਖਾਤਿਆਂ ਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ money ਰਹਿ ਜਵੇ ਨੀ
ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੇਜ਼ਤੀ ਮੈਂ
ਤਾਂ ਨਹੀ ਕਰਦਾ
ਨੀ ਚਾਲ ਬਣੀ ਆ ਬਣੀ ਆ
ਸਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਨੀ
ਹਿੱਕ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਐਨਾ ਤਣੀ ਹੋਈ ਆ ਨੀ
ਚਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਣੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਨੀ ਚਾਲ

Respect ਓਹ੍ਨਾ ਨੂ ਜੇੜੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ
ਓ ਕੋਈ ਸਾਲਾ feeling ਵਾਲਾ factor ਨ੍ਹੀ
ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਵਾ ਤਾਂ ਹਾਏ ਦੋ ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਰਖ ਸਕਦਾ
ਪਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ actor ਨਹੀ
ਹਾਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਔਣ ਵਾਲਾ ਕਾਲ ਦੱਸੁਗਾ
ਕਿਹਦੀ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਕੀਹਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੀਲਣਾ
ਹਾਸ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾ ਨੀ ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂ
ਕੋਈ ਪ੍ਤਾ ਨੀ ਦੋਬਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਨੀ ਮਿਲਣਾ

ਲਾਕੇ ਬੇਬੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂ ਹੱਥ
ਜਾਵਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨੀ
ਖੌਰੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ
ਕੱਡ ਲੈਣੀ ਖਾਰ ਨੀ
ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਦੱਸ ਓਥੇ
ਡੱਬ ਲੱਗਾ ਅਸਲਾ
ਜਦੋਂ ਏਕ ਪਾਸੇ ਕੱਲਾ ਹੋਯਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰ ਨੀ
ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਭਜਾਦੂ billboard ਦੇ
ਓ ਰੱਬ ਕਿਸਮਤ ਪਖੋ ਮੇਨੂ ਧਨੀ ਰਿਹਣ ਦੇ ਨੀ (ਬੁਰਰੱਰਰਾ)

ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੇਜ਼ਤੀ ਮੈਂ
ਤਾਂ ਨਹੀ ਕਰਦਾ
ਨੀ ਚਾਲ ਬਣੀ ਆ ਬਣੀ ਆ
ਸਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਨੀ
ਹਿੱਕ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਤਣੀ ਹੋਈ ਆ ਨੀ
ਚਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਣੀ ਰਹਿੰਦੇ
ਨੀ ਚਾਲ ਬਣੀ ਆ ਬਣੀ ਆ
ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਨੀ
ਨੀ ਚਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਣੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਨੀ
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.

Commentaires sur les paroles de Sanu fikar na aan wale kal di

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole à droite de la poubelle
2| symbole à gauche du téléviseur
3| symbole en bas de l'enveloppe
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid