paroles de chanson / Limit parole / 10111 lyrics  | ENin English

Paroles de 10111

Interprète Limit

Paroles de la chanson 10111 par Limit lyrics officiel

10111 est une chanson en Zoulou

10111 ng'phonela abomthetho manje
Ngan'yabantu unecala ngan'yabantu
Ngokuthatha inhliziyo yami ng'qala ukukbona
Ng'qala ukukbona
Sayitsheni nguye lona wathatha inhliziyo
10111 ngphonela abomthetho manje
Ngan'yabantu unecala ngan'yabantu
Ngokuthatha inhliziyo yami ng'qala ukukbona
Ng'qala ukukbona
Sayitsheni nguye lona wathatha inhliziyo

10111 ng'phonela abomthetho manje
Ngan'yabantu unecala lavo
Ngokuthatha inhliziyo yami ng'qala ukukbona
Ng'qala ukukbona
Sayitsheni nguye lona wathatha inhliziyo

Bheki Cele
Baba ngimtholile umuntu owangithathela inhliziyo yami
Ngoba akukhona ukuthanda umuntu lokhu yibulawo
Ngathi ngidlisiwe
Nakhu ngizogcina sengihlanya ngengqondo

Bheki Cele
Baba ngimtholile umuntu owangithathela inhliziyo yami
Ngoba akukhona ukuthanda umuntu lokhu yibulawo
Ngathi ngidlisiwe
Nakhu ngizogcina sengihlanya ngengqondo

Bheki Cele
Baba ngimtholile umuntu owangithathela inhliziyo yami
Ngoba akukhona ukuthanda umuntu lokhu yibulawo
Ngathi ngidlisiwe
Nakhu ngizogcina sengihlanya ngengqondo

10111 ng'fonela abomthetho manje
Ngan'yabantu unecala lavo
Ngokuthatha inhliziyo yami ng'qala ukukbona
Ng'qala ukukbona
Sayitsheni nguye lona wathatha inhliziyo yami

Nhliziyo yami ayisakhoni noku-pump igazi isifuna yena yedwa
Ihlanyiswa nguye
Inhliziyo yami
Ayisamfuni omunye
Ayisamfuni omunye
Ithi nguye lona othandiweyo wami

Nhliziyo yami ayisakhoni noku-pump igazi isifuna yena yedwa
Ihlanyiswa nguye
Inhliziyo yami
Ayisamfuni omunye
Ayisamfuni omunye
Ithi nguye lona othandiweyo wami
Nhliziyo yami ayisakhoni noku-pump igazi isifuna yena yedwa
Ihlanyiswa nguye
Inhliziyo yami
Ayisamfuni omunye
Ayisamfuni omunye
Ithi nguye lona othandiweyo wami
Nhliziyo yami ayisakhoni noku-pump igazi isifuna yena yedwa
Ihlanyiswa nguye
Inhliziyo yami
Ayisamfuni omunye
Ayisamfuni omunye
Ithi nguye lona othandiweyo wami

Mina ngizogibela phezu kwentaba ngibatshele
Mina ngzogibela phezu kwentaba ngimemeze
Ohh ngitshele abantu ngawe,ngawe

Mina ngizgibela phezu kwentaba ngibatshele
Mina ngzogibela phezu kwentaba ngimemeze
Ohh ngitshele abantu ngawe,ngawe

Mina ngizgibela phezu kwentaba ngibatshele
Mina ngizgibela phezu kwentaba ngimemeze
Oh ngitshele abantu ngawe ngawe

This love is unconditional
Loluthando aluvumeke
Loluthando lungangolwandle lungangolwandle

This love is unconditional
Loluthando aluvumeke
Loluthando lungangolwandle lungangolwandle

Mina ngizgibela phezu kwentaba ngibatshele
Mina ngizgibela phezu kwentaba ngimemeze
Oh ngitshele abantu ngawe ngawe
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.

Commentaires sur les paroles de 10111

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole à droite de l'ampoule
2| symbole en haut du téléviseur
3| symbole en haut du coeur
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid