paroles de chanson / Magical Dorémi parole / Kitto Ashita Wa lyrics  | ENin English

Paroles de Kitto Ashita Wa

Interprète Magical Dorémi

Paroles de la chanson Kitto Ashita Wa par Magical Dorémi lyrics

Kitto Ashita Wa est une chanson en langue indéterminée

Ashitawa
Atarashi
Atashini te-ai tai
Yu-kiwo
Kudasai
Honoi chibu nanu temo

Koerimichi hitorikiri
Hanagu tawo utagero
Sunawo nakimo chinitaru
Chobini nakitaku naru


Kyowo no gaseka
Iie noka-nta
Kentano atono
Don ne kune


Kaze no yogoni
Sarige na kune
Sutaye ta-ina
Ashitawa~


Maruteyuuhu hito onaji
Oikakete mokuro-i
Nanoni tokowe nigetemo
Tsuite kuru neyumewa
Kyo-oga Yupagu
Tokena Ta-n Ta
Ote-e jineno
Kota eno


Kage kuni shite
Togekoe Teku
Korishini Nare
Itsutawa


Ashitawa
Atarashi
Watashini te aye sore
Senobiwo
Shitemita
Ron bo-i Ichimi Irigakedo
Crédits parole :
paroles ajoutées par Twinkle

Commentaires sur les paroles de Kitto Ashita Wa

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole à gauche du nuage
2| symbole à gauche de la loupe
3| symbole en haut de l'enveloppe
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid