paroles de chanson / Malkit Singh parole / Sade Wala Time lyrics  | ENin English

Paroles de Sade Wala Time

Interprète Malkit Singh

Paroles de la chanson Sade Wala Time par Malkit Singh lyrics officiel

Sade Wala Time est une chanson en Pendjabi

ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੇਥਾ ਲਇਆ ਪੋਟਾ ਬਹੋਨ ਫੜ੍ਹ ਕੇ
ਬਾਹੋਂ ਫਦ ਕੇ
ਹੋ ਗਾਲ ਸੁਨ ਮੇਰੀ
ਹੋ ਪੁਤ੍ਰ ਗਲ ਸੁਨ ਮੇਰੀ
ਅਜ ਕੰਨ ਕਰਕੇ
ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਕੇ
ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਕੇ
ਕੇਦੇ ਕੇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਦਾ ਖਰਚੇ
ਦਾਰੂ ਪੀਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਦਾਰੂ ਪੀਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਸਦਾ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਪੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਕਾਕਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ

ਆਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ Car ਹੁੰਦੀ ਸੀ
ਤੇ ਪਤਾ ਈ ਨਈ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ
ਵੀ ਪਟਾ ਈ ਨਈ ਸੀ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ
ਡਲੇ ਵਾਲਾ ਓਦੋ ਪੁੱਤ ਲੂਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ Phone ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਕਿਉ ਕੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਸਦਾ ਓਹ ਪੁਰਾਣ ਵੇਲਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਓਏ ਪੁਤਰਾ
ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਕਾਕਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ

ਬਈ ਖੱਦਰ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਪਤਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਆ ਮਿਰਚ ਦੀ ਚਟਨੀ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਚਟਣੀ
ਜੋ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ
ਓ ਕੁਜੇ ਵਾਲੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ
ਬਈ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਖੇਤੋਂ ਗੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਬਈ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਖੇਤੋਂ ਗੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਬਾਹਲਾ ਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਓਏ ਪੁਤਰਾ
ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਕਾਕਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ

ਕੋਈ ਕੋਈ ਘਰ ਉਦੋਂ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ
ਓਦਾਂ ਘਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ
ਚਾਰ ਪੰਜ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ
ਪਰ ਕੱਚਿਆਂ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ
ਨਾ ਸੀ ਓਦੋ coffee ਨਾ ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਨਾ ਸੀ ਓਦੋ coffee ਨਾ ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਬਾਹਲਾ ਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਲੋਕੋ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ

ਕੋਈ ਕੋਈ ਬੁੜ੍ਹੀ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ
ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ
ਆ ਦਾਦੀ ਤੇਰੀ ਸੁਰਖੀ
ਆ ਦਾਦੀ ਤੇਰੀ ਸੁਰਖੀ ਨਾ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ
ਨਾ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ
ਸਾਬਣ ਨਾ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਨਾਹੁੰਦੀ ਸੀ
ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਦੋ ਹੀ ਸੂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ
ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਹਦੇ ਪਾਏ ਬੂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ
ਓ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਪੈਰੋਂ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਲੋਕੋ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਬਾਹਲਾ ਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਓਏ ਪੁਤਰਾ
ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਲੋਕੋ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਬਾਹਲਾ ਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਜਯਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਹਲਾ ਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.

Commentaires sur les paroles de Sade Wala Time

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole à droite du pouce en l'air
2| symbole en haut de l'ampoule
3| symbole en haut du téléviseur
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid