paroles de chanson / Rommel Guevara parole / Sa Inyo lyrics  | ENin English

Paroles de Sa Inyo

Interprète Rommel Guevara

Paroles de la chanson Sa Inyo par Rommel Guevara lyrics officiel

Sa Inyo est une chanson en Tagalog

Sa iyo Panginoon ibibigay ang buhay
Sa iyo Panginoon iaalay ang lahat
Walang ibang karapat-dapat tumanggap ng halleluiah
Walang ibang karapat-dapat awitan ng pagsamba

Tanging sa 'yo tanging kayo lamang Panginoon
Tanging sa 'yo tanging kayo lamang Panginoon
Hesus

Sa iyo Panginoon ibibigay ang buhay
Sa iyo Panginoon iaalay ang lahat
Walang ibang karapat-dapat tumanggap ng halleluiah
Walang ibang karapat-dapat awitan ng pagsamba

Tanging sa 'yo tanging kayo lamang Panginoon
Tanging sa 'yo tanging kayo lamang Panginoon
Hesus

Tanging sa 'yo tanging kayo lamang Panginoon
Tanging sa 'yo tanging kayo lamang Panginoon
Hesus

Tanging sa 'yo tanging kayo lamang Panginoon
Tanging sa 'yo tanging kayo lamang Panginoon
Hesus

Banal banal banal ang Panginoon
Banal banal banal ang Panginoon (banal ang Panginoon)
Banal banal banal ang Panginoon (banal)
Banal banal banal ang Panginoon

Napupuno ng kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan
Ng lubos na kadakilaan ang buong sanlibutan
Napupuno ng kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan
Ng lubos na kadakilaan ang buong sanlibutan

Banal banal
Banal banal banal ang Panginoon (banal)
Banal banal banal ang Panginoon (napupuno ng kaluwalhatian)

Napupuno ng kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan (haleluya)
Ng lubos na kadakilaan ang buong sanlibutan
Napupuno ng kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan
Ng lubos na kadakilaan ang buong sanlibutan (napupuno)

Napupuno ng kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan
Ng lubos na kadakilaan ang buong sanlibutan (napupuno)
Napupuno ng kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan
Ng lubos na kadakilaan ang buong sanlibutan

Banal banal banal ang Panginoon
Banal banal banal ang Panginoon (banal ang Panginoon)
Banal banal banal ang Panginoon
Banal banal banal ang Panginoon (oh banal banal ang Panginoon)

Purihin ka o Diyos purihin ka (haleluya)

Bakit nga ba hindi kami magpupuri
Ba't nga ba hindi sasamba Panginoon
Sa kabila ng iyong kabanalan at amin namang karumihan
Pinahihintulutan po ninyo ang bawat isa sa amin na makalapit sa'yo
Salamat na lamang Panginoon sinabi ng iyong salita
Na kung kami ay lalapit sa iyo
Kayo ay tapat at banal na kami ay patatawarin
Salamat Panginoon salamat Panginoon

Kaya ito po ang aming panalangin
Panginoon pangindapatin po ninyo na maging malinis ang aming puso
Upang sa aming pag-awit sa aming pag-indak
Higit sa lahat sa aming mga buhay
Matuwa po kayo sa inyong nakikita
Kaya narito po Panginoon
Dinggin po ninyo ang awit ng aming mga puso
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.

Commentaires sur les paroles de Sa Inyo

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole à droite de l'ampoule
2| symbole à droite de l'horloge
3| symbole en haut de la calculatrice
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid