paroles de chanson / Satinder Sartaaj parole / Aashiqan Ney lyrics  | ENin English

Paroles de Aashiqan Ney

Interprète Satinder Sartaaj

Paroles de la chanson Aashiqan Ney par Satinder Sartaaj lyrics officiel

Aashiqan Ney est une chanson en Pendjabi

ਸੋਖਾ ਨਹਿਯੋ ਮਿੱਤਰੋ ਜਹਾਂ ਜਿਤਣਾ
ਉਸ ਤੌਂ ਵੀ ਅਔਉੱਖਾ ਆਏ ਈਮਾਨ ਜਿਤਣਾ
ਸੋਖਾ ਨਹਿਯੋ ਮਿੱਤਰੋ ਜਹਾਂ ਜਿਤਣਾ
ਉਸ ਤੌਂ ਵੀ ਅਔਉੱਖਾ ਆਏ ਈਮਾਨ ਜਿਤਣਾ

ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੁਦਾਈਆ ਨੂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਤਾ
ਸੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਚ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਦੱਸਤਾ
ਹਾਂ ਜਗ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਮੱਕੇ ਨੂ ਦੋੜਿਆ
ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਦੋੜਿਆ

ਹੋ ਜਗ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਮੱਕੇ ਨੂ ਦੋੜਿਆ
ਆਸ਼ਿਕ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਿਆ ਹੀ ਲਾਇਆ ਪੌੜੀਆਂ
ਕੇ ਜਗ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਮੱਕੇ ਨੂ ਦੋੜਿਆ
ਆਸ਼ਿਕ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਿਆ ਹੀ ਲਾਇਆ ਪੌੜੀਆਂ

ਹੋ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪੀਰ ਤੌਂ ਬਿਨਾ
ਕੇ ਰਾਂਝਾ ਕਿਨੇ ਜਾਨਣਾ ਸੀ ਹੀਰ ਤੌਂ ਬਿਨਾ
ਇਸ਼੍ਕ਼-ਈ ਦੀ ਅਸ੍ਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਿੱਤਰੋ
ਉਹਦਿਆਂ ਖਿਆਲਾ ਵਾਲੀ ਗਾਨੀ ਮਿੱਤਰੋ

ਲਾਵਾਂ ਜਲੇਯਾਨ ਸੀ ਕੇ ਯਾਦਾ ਬੋੜਿਆ
ਹੋ ਲਾਵਾਂ ਜਲੇਯਾਨ ਸੀ ਕੇ ਯਾਦਾ ਬੋੜਿਆ
ਆਸ਼ਿਕ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਿਆ ਹੀ ਲਾਇਆ ਪੌੜੀਆਂ
ਕੇ ਜਗ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਮੱਕੇ ਨੂ ਦੋੜਿਆ
ਆਸ਼ਿਕ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਿਆ ਹੀ ਲਾਇਆ ਪੌੜੀਆਂ

ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਵਿਚ ਓਹਦਾ ਨੂਰ ਵਸਦਾ
ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੇਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਵਸਦਾ
ਐਥੇ ਆਕੇ ਹੁਸਨਾ ਨੂ ਡੋਲ ਦਿੰਦਿਆਂ
ਗੁਝੇ ਗੁਝੇ ਭੇਦ ਵੀ ਫਰੋਲ ਦਿੰਦਿਆਂ

ਆ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਹਵਾ ਦੋਵੇ ਭੈਣਾਂ ਜੋੜੀਆਂ
ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਹਵਾ ਦੋਵੇ ਭੈਣਾਂ ਜੋੜੀਆਂ
ਆਸ਼ਿਕ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਿਆ ਹੀ ਲਾਇਆ ਪੌੜੀਆਂ
ਕੇ ਜਗ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਮੱਕੇ ਨੂ ਦੋੜਿਆ
ਆਸ਼ਿਕ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਿਆ ਹੀ ਲਾਇਆ ਪੌੜੀਆਂ

ਉਹਦੀ ਦੀਦ ਵਾਲਿਆ ਸ਼ਰਾਬਾ ਮਿਠੀਆ
ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜੇ ਕਦੇ ਨਾ ਦੀਤੀਆ
ਏਕ ਆਢਾ ਘੁਟ ਪੀ ਕੇ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ
ਓ ਫੱਕਰਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜੀ ਕੇ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ

ਐਵੇ ਪੀ ਜਾਣਾ ਆਏ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕੌੜੀਆਂ
ਓਏ ਐਵੇ ਪੀ ਜਾਣਾ ਆਏ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕੌੜੀਆਂ
ਆਸ਼ਿਕ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਿਆ ਹੀ ਲਾਇਆ ਪੌੜੀਆਂ
ਆ ਜਗ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਮੱਕੇ ਨੂ ਦੋੜਿਆ
ਆਸ਼ਿਕ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਿਆ ਹੀ ਲਾਇਆ ਪੌੜੀਆਂ

ਕਿਹਿਆ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂ ਧੀਆਂ ਕੇ ਪਾ ਲੇਯਾ
ਕਿਹਿਆ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਬਾਹ ਕੇ ਪਾ ਲੇਯਾ
ਸਾਨੂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖ੍ਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ
ਏਸ ਸਰਤਾਜ ਨੂ ਰਬਾਬ ਦੇ ਦਿਓ

ਸਾਨੂ ਵੀ ਸਿਖਾਓ ਆੱਸਾ ਮਾਜ ਗੌਦੀਯਨ
ਓ ਸਾਨੂ ਵੀ ਸਿਖਾਓ ਆੱਸਾ ਮਾਜ ਗੌਦੀਯਨ
ਆਸ਼ਿਕ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਿਆ ਹੀ ਲਾਇਆ ਪੌੜੀਆਂ

ਕੇ ਜਗ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਮੱਕੇ ਨੂ ਦੋੜਿਆ
ਆਸ਼ਿਕ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਿਆ ਹੀ ਲਾਇਆ ਪੌੜੀਆਂ

ਆਸ਼ਿਕ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਿਆ ਹੀ ਲਾਇਆ ਪੌੜੀਆਂ
ਆਸ਼ਿਕ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਿਆ ਹੀ ਲਾਇਆ ਪੌੜੀਆਂ
ਆਸ਼ਿਕ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਿਆ ਹੀ ਲਾਇਆ ਪੌੜੀਆਂ
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.
Auteur: SATINDER SARTAAJ
Copyright: Phonographic Digital Limited (PDL), Raleigh Music Publishing LLC, Shemaroo Entertainment Limited

Commentaires sur les paroles de Aashiqan Ney

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Connexion membre

Se connecter ou créer un compte...

Mot de passe oublié ?
OU
CREER COMPTE
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole en bas de la calculatrice
2| symbole à droite du coeur
3| symbole en haut du nuage
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid