paroles de chanson / Satinder Sartaaj parole / Pyar De Mareez lyrics  | ENin English

Paroles de Pyar De Mareez

Interprète Satinder Sartaaj

Paroles de la chanson Pyar De Mareez par Satinder Sartaaj lyrics officiel

Pyar De Mareez est une chanson en Pendjabi

ਜਿਹਨਾ ਉੱਚੇ ਦਰਾਂ ਨੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੱਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂ ਜੀ
ਜਿਹਨਾ ਉੱਚੇ ਦਰਾਂ ਨੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੱਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂ ਜੀ
ਸੱਜਦਾ ਏ ਐਸੀ ਦੇਹਲੀਜ਼ ਨੂ
ਅੱਜ ਨਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਲਗ ਜੂਗਾ
ਛੇੜੀਏ ਨਾ ਪ੍ਯਾਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂ
ਅੱਜ ਨਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਲਗ ਜੂਗਾ
ਛੇੜੀਏ ਨਾ ਪ੍ਯਾਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂ

ਇਸ਼ਕ਼ਾਂ ਅੱਵਲਿਯਾ ਦਾ ਰਬ ਵੱਲੋਂ ਘਲਿਯਾ ਦਾ
ਏ ਤਾਂ ਬਸ ਝਲਿਯਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ
ਭੀੜ ਵਿਚ ਰੱਲ ਕੁੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਅਸੂਲ ਨਈ ਜੀ
ਏ ਤਾਂ ਬਸ ਕੱਲਿਯਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ
ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨਿਯਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀ
ਰੀਝ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂ
ਅੱਜ ਨਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਲਗ ਜੂਗਾ
ਛੇੜੀਏ ਨਾ ਪ੍ਯਾਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂ

ਏਕ ਪ੍ਯਾਰ ਅੱਲ੍ਹੜਾ ਦਾ ਅੰਨੀਯਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ
ਬਾਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਹੀਓ ਵੇਖਦਾ
ਓ ਤਾਂ ਚਾਲ ਆਪਣੀ ਦੀ ਲੋਰ ਵਿਚ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ
ਵਕ਼ਤਾ ਦੀ ਤੋਰ ਨਾਹੀਓ ਵੇਖਦਾ
ਯਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਖੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ
ਜਿਵੇ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਰਖੀ ਦਾ ਤਬੀਜ਼ ਨੂ
ਅੱਜ ਨਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਲਗ ਜੂਗਾ
ਛੇੜੀਏ ਨਾ ਪ੍ਯਾਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂ

ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੈਨੂ ਹੈਗਾ ਏ ਕੇ ਏਕ ਵਾਰੀ
ਸਭ ਨੂ ਪ੍ਯਾਰ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਏ
ਭਾਵੇ ਸਰਤਾਜ ਫੇਰ ਬੰਨ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲੋ
ਦਿਲ ਕੇਰਾ ਤਾਂ ਫਰਾਰ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਏ
ਸਚੀਯਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੂ ਕਿਹਣ ਦੀ ਨਈ ਲੋੜ
ਆਪੇ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਏ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂ
ਅੱਜ ਨਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਲਗ ਜੂਗਾ
ਛੇੜੀਏ ਨਾ ਪ੍ਯਾਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂ
ਜਿਹਨਾ ਉੱਚੇ ਦਰਾਂ ਨੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੱਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂ ਜੀ
ਸੱਜਦਾ ਏ ਐਸੀ ਦੇਹਲੀਜ਼ ਨੂ
ਅੱਜ ਨਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਲਗ ਜੂਗਾ
ਛੇੜੀਏ ਨਾ ਪ੍ਯਾਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂ
ਛੇੜੀਏ ਨਾ ਪ੍ਯਾਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂ
ਛੇੜੀਏ ਨਾ ਪ੍ਯਾਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂ
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.

Commentaires sur les paroles de Pyar De Mareez

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Connexion membre

Se connecter ou créer un compte...

Mot de passe oublié ?
OU
CREER COMPTE
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole à gauche du coeur
2| symbole à droite de la loupe
3| symbole à gauche de l'horloge
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid