paroles de chanson / Satinder Sartaaj parole / Titli lyrics  | ENin English

Paroles de Titli

Interprète Satinder Sartaaj

Paroles de la chanson Titli par Satinder Sartaaj lyrics officiel

Titli est une chanson en Pendjabi

ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭਦਾ-ਲਭਾਉਂਦਾ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਤੀਕ ਆਵੇ
ਅਸੀਂ ਓਹਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਛੁਪਾਈ ਜਾਣਕੇ
ਸ਼ਾਇਦ ਓਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲ਼ੀ ਮਹਿਕ ਜੇਹੀ ਆਵੇ
ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿਤਲੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਣ ਕੇ
ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭਦਾ-ਲਭਾਉਂਦਾ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਤੀਕ ਆਵੇ
ਅਸੀਂ ਓਹਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਛੁਪਾਈ ਜਾਣਕੇ
ਸ਼ਾਇਦ ਓਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲ਼ੀ ਮਹਿਕ ਜੇਹੀ ਆਵੇ
ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿਤਲੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਣ ਕੇ

ਜਿਹੜਿਆਂ ਭੋਰਿਆਂ ਗੁਲਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋ ਰੱਸ ਕੱਠਾ ਕਿੱਤਾ
ਅਸੀਂ ਓ ਕਮਲਾ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਗਏ
ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਗਏ
ਜਿਹੜਿਆਂ ਭੋਰਿਆਂ ਗੁਲਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋ ਰੱਸ ਕੱਠਾ ਕਿੱਤਾ
ਅਸੀਂ ਓ ਕਮਲਾ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਗਏ
ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਸਾਡੇ ਜਜਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖ
ਸ਼ਹਿਦ ਅਪਣੇ ਛੱਤੇਆਂ ਚੋ ਲਾਹ ਕੇ ਦੇ ਗਏ
ਅਸੀ ਰੱਸਲ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਕੇ
ਸੁੱਚੇ ਇਸ਼ਕ਼ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਬਾਣੀ ਜਾਣ ਕੇ
ਸ਼ਾਇਦ ਓਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲ਼ੀ ਮਹਿਕ ਜੇਹੀ ਆਵੇ
ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿਤਲੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਣ ਕੇ

ਹੋ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਜੇਹਾ ਮਾਹੀ ਜਦੋ ਅੱਖੀਆਂ ਮਿਲਾਵੈ
ਓਦੋ ਸਾਂਨੂੰ ਆਪ ਅਪਣੇ ਤੇ ਨਾਜ ਹੋ ਜਾਏ
ਨਾਜ ਹੋ ਜਾਏ
ਹੋ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਜੇਹਾ ਮਾਹੀ ਜਦੋ ਅੱਖੀਆਂ ਮਿਲਾਵੈ
ਓਦੋ ਸਾਂਨੂੰ ਆਪ ਅਪਣੇ ਤੇ ਨਾਜ ਹੋ ਜਾਏ
ਕਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ
ਕਦੇ ਹਾਜ਼ਮਾਂ ਚ ਬੈਠਾ ਸਰਤਾਜ ਹੋ ਜਾਏ
ਐਸੇ ਆਸ ਚ ਕੇ ਆਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਾ ਜਰੂਰ
ਤਾਹੀ ਓਹਨੂੰ ਓਹਦੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ ਕੇ
ਸ਼ਾਇਦ ਓਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲ਼ੀ ਮਹਿਕ ਜੇਹੀ ਆਵੇ
ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿਤਲੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਣ ਕੇ

ਹੋ ਇਕ ਸੋਨੇ ਰੰਗਾਂ ਸਦਰਾਂ ਦਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਬਣਾਇਆ
ਓਹਨੂੰ ਆਸਾਂ ਵਾਲੀ ਟਾਹਣੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਵੀ ਲਿਆ
ਟੰਗ ਵੀ ਲਿਆ
ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਰੰਗਾਂ ਸਦਰਾਂ ਦਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਬਣਾਇਆ
ਓਹਨੂੰ ਆਸਾਂ ਵਾਲੀ ਟਾਹਣੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਵੀ ਲਿਆ
ਓਹਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਮਲੁਕਲੇ ਜੇ ਖੁਬਾਬ ਸੁੱਤੇ ਪਾਏ
ਅਸੀਂ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਜੇਹਾ ਰੰਗ ਵੀ ਲਿਆ
ਅੱਜ ਸੁਭਾ ਸੁਭਾ ਸੁੰਦਲੀ ਹਵਾਵਾਂ ਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ
ਉਡਣੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਉਡਾਈ ਜਾਣ ਕੇ
ਸ਼ਾਇਦ ਓਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲ਼ੀ ਮਹਿਕ ਜੇਹੀ ਆਵੇ
ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿਤਲੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਣ ਕੇ
ਓਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲ਼ੀ ਮਹਿਕ ਜੇਹੀ ਆਵੇ
ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿਤਲੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਣ ਕੇ
ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭਦਾ-ਲਭਾਉਂਦਾ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਤੀਕ ਆਵੇ
ਅਸੀਂ ਓਹਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਛੁਪਾਈ ਜਾਣਕੇ
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.

Commentaires sur les paroles de Titli

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Connexion membre

Se connecter ou créer un compte...

Mot de passe oublié ?
OU
CREER COMPTE
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole en haut de la valise
2| symbole à gauche du coeur
3| symbole à gauche de la loupe
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid