paroles de chanson / Satinder Sartaaj parole / Zikr Tera lyrics  | ENin English

Paroles de Zikr Tera

Interprète Satinder Sartaaj

Paroles de la chanson Zikr Tera par Satinder Sartaaj lyrics officiel

Zikr Tera est une chanson en Pendjabi

ਏਹੋ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਜਾਗ ਉੱਤੇ
ਫਿਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਦਾਂ ਫਰ੍ਕ ਹੁੰਦਾ
ਨੀਲੇ ਆਂਬੜ ਤੇ ਦੁਦੀਆਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ
ਫੇਰ ਕਿਸ ਤਰਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ
ਰੰਗਾਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਸੂਰ੍ਗ ਜਾਪੇ
ਸੂਰ੍ਗ ਜਾਪੇ
ਰੰਗਾਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਸੂਰ੍ਗ ਜਾਪੇ
ਨਹੀ ਤਾ ਰੰਗ ਵਿਹੂਣਾ ਏ ਨਰਕ ਹੁੰਦਾ
ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਕੱਮ ਨਹੀ ਚੱਲਣੇ ਸੀ
ਏਸ ਰੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰ੍ਕ ਹੁੰਦਾ

ਜਦ ਜ਼ੀਕ੍ਰ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਰੁਖ ਬੋਲਣ ਲਗਦੇ ਨੇ
ਪਤਝੜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ, ਰੰਗੀਨ ਜੇਹਾ ਲਗਦਾ
ਸੱਜ ਫੱਬ ਕੇ ਖ੍ਯਾਲ ਮੇਰੇ, ਅੱਜ ਛੇੜਣ ਕਲਮਾ ਨੂ
ਏ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਵੀ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਜਿਹਾ ਲਗਦਾ
ਤਾਰੀਫ ਕਿਵੇ ਕਰੀਏ, ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀ ਲਭਦੀ
ਤਾਰੀਫ ਕਿਵੇ ਕਰੀਏ, ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀ ਲਭਦੀ
ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾ, ਤੌਹੀਨ ਜਿਹਾ ਲਗਦਾ
ਹੋ ਤੂ ਕਹੇ ਤਾ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ
ਤੂ ਕਹੇ ਤਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ
ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ
ਹੋ ਤੂ ਕਹੇ ਤਾ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ
ਤੂ ਕਹੇ ਤਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ
ਤੂ ਕਹੇ ਤਾ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ
ਤੂ ਕਹੇ ਤਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ
ਏ ਚੰਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹਾ ਲਗਦਾ
ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੁਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ
ਅਜ ਉਸ ਅਫ਼ਸਾਨੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਿਹਾ ਲਗਦਾ
ਤੇਰਾ ਹਾਸਾ ਅੱਕ ਨੂ ਵੀ
ਤੇਰਾ (ਤੇਰਾ) ਤੇਰਾ (ਤੇਰਾ) ਤੇਰਾ (ਤੇਰਾ)
ਤੇਰਾ ਹਾਸਾ ਅੱਕ ਨੂ ਵੀ
ਮਿਸ਼ਰੀ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਐ

ਰੋਸੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਦ ਨੀਰਾ, ਨਮਕੀਨ ਜਿਹਾ ਲਗਦਾ
ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ
ਸਰਤਾਜ ਨੂ ਅੰਬਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਾ ਲਗਦਾ
ਹੋ ਦਿਲ ਜਦ ਜਜ਼ਬਾਤਾ ਨੂ ਮਿਹਿਸੂਸ ਨਹੀ ਕਰਦਾ
ਦਿਲ ਜਦ ਜਜ਼ਬਾਤਾ ਨੂ ਮਿਹਿਸੂਸ ਨਹੀ ਓ ਕਰਦਾ
ਫਿਰ ਦਿਲ ਦਿਲ ਨਹੀ ਰਿਹੰਦਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹਾ ਲਗਦਾ
ਰੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਗੱਲ੍ਹ ਤੇਰੀ ਤੋਂ ਰੰਗ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ
ਹੋ ਰੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਗੱਲ੍ਹ ਤੇਰੀ ਤੋਂ ਰੰਗ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ
ਮੈਨੂ ਏਹੋ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸੰਗੀਨ ਜਿਹਾ ਲਗਦਾ
ਜਦ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਰੁਖ ਬੋਲਣ ਲਗਦੇ ਨੇ
ਪਤਝੜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ, ਰੰਗੀਨ ਜੇਹਾ ਲਗਦਾ
ਸੱਜ ਫੱਬ ਕੇ ਖ੍ਯਾਲ ਮੇਰੇ, ਅੱਜ ਛੇੜਣ ਕਲਮਾ ਨੂ
ਏ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਵੀ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਜਿਹਾ ਲਗਦਾ
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.
Auteurs: Partners in Rhyme, Satinder Sartaaj
Copyright: TUNECORE INC

Commentaires sur les paroles de Zikr Tera

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Connexion membre

Se connecter ou créer un compte...

Mot de passe oublié ?
OU
CREER COMPTE
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole en haut de l'oeil
2| symbole à droite du coeur
3| symbole en bas du smiley
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid