paroles de chanson / Sonu Nigam parole / मखमली lyrics  | ENin English

Paroles de मखमली

Interprètes Sonu Nigamश्रेया घोषालश्रेया घोषालश्रेया घोसालश्रेया घोषालश्रेया घोषलश्रेया घोशालसोनू निगमSonu Nigamश्रेया घोषालShreya Ghoshalश्रेयस घोषाल

Paroles de la chanson मखमली par Sonu Nigam lyrics officiel

मखमली est une chanson en Marathi

तू पहाव मी हराव मन होई का बावरं
मी लपाव तू झुराव होई अस का बर
घडलं कधी हे समजना काही
येई कसा ओंजळी चांदवा
मखमली मखमली मखमली रेशमाचा तू आस
रेशमी रेशमी रेशमी बंध जुळला नवा

जडला जीव तुझ्या या जीवावरती झालंय पूरतं दंग
चुकला ठोका कसा काळजाचं गं धडधड वाढे संग
हे सपान पहाटेचं अधुऱ्याश्या भेटीचं
इशारा दे नजरेचा मला
हे मोगऱ्याची दरवळं श्वासातून घुटमळं
तुझ्यापायी झालो मी खुळा
घडलं कधी हे समजना काही
येई कसा ओंजळी चांदवा
मखमली मखमली मखमली रेशमाचा तू आस
रेशमी रेशमी रेशमी बंध जुळला नवा

जपलं सारं तुझ्या माझ्या पिरतीत उतरं गाली रंग
भिनलं वारं पुनवेच्या भरतीचं चढली न्यारी झिंग
हे तुझं रूप डोळ्यात तुझा श्वास श्वासात
तुझा हात हातात असा
हे उमलंल चांदनं अंगभर गोंदुन
फुलाचा शहारा हा नवा
घडलं कधी हे समजना काही
येई कसा ओंजळी चांदवा
मखमली मखमली मखमली रेशमाचा तू आस
रेशमी रेशमी रेशमी बंध जुळला नवा
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.

Commentaires sur les paroles de मखमली

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole en bas de l'ampoule
2| symbole en bas du smiley
3| symbole à gauche de l'appareil photo
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid