paroles de chanson / Vahag Rush parole / Ari Im Soxak lyrics  | ENin English

Paroles de Ari Im Soxak

Interprète Vahag Rush

Paroles de la chanson Ari Im Soxak par Vahag Rush lyrics officiel

Ari Im Soxak est une chanson en langue indéterminée

րի', իմ սոխա'կ, թո'ղ պարտեզ, մերին,
Տաղերով քո'ւն բեր տղիս աչերին.
Բայց նա լալիս է, դու, սոխա'կ, մի' գալ.
Իմ որդին չուզե տիրացու դառնալ:
Ե'կ, աբեղաձա'գ, թող արտ ու արոտ,
Օրորե' տղիս, քնի է կարոտ.
Բայց նա լալիս է, դու, ձագո'ւկ, մի' գալ,
Իմ որդին չուզե աբեղա դառնալ:
Թո'ղ որսդ, արի', քաջասի'րտ բազե,
Քու երգը գուցե իմ որդին կուզե...
Բազեն որ եկավ' որդիս լռեցավ,
Ռազմի երգերի ձայնով քնեցավ:
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.

Commentaires sur les paroles de Ari Im Soxak

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole en bas de l'oeil
2| symbole en bas du nuage
3| symbole en bas de l'appareil photo
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid