paroles de chanson / शुभांगी जोशी parole / दिसला गं बाई दिसला lyrics  | ENin English

Paroles de दिसला गं बाई दिसला

Interprètes शुभांगी जोशीशुभांगी जोशीशुभांगी जोशीशुभांगी जोशीसंगीता कुलकर्णीसंगीता कुलकर्णी

Paroles de la chanson दिसला गं बाई दिसला par शुभांगी जोशी lyrics officiel

दिसला गं बाई दिसला est une chanson en Marathi

ओहो
ज्वानीच्या आगीची मशाल हाती
आले मी अवसच्या भयाण राती
काजवा उडं किरकिर किडं रानात सुरात गाती
काजवा उड किरकिर किडं रानात सुरात गाती
दिलाचा दिलबर जिवाचा जिवलग हो
दिलाचा दिलबर जिवाचा जिवलग
कुठं दिसंना मला गं बाई बाई कुठं दिसंना मला
कुठं दिसंना इथं दिसंना
इथं दिसंना तिथं दिसंना
शोधु कुठं शोधु कुठं शोधु कुठं
दिसला गं बाई दिसला
दिसला गं बाई दिसला
मला बघून गालात हसला गं बाई हसला
मला बघून गालात हसला गं बाई हसला
दिसला गं बाई दिसला
दिसला गं बाई दिसला
मला बघून गालात हसला गं बाई हसला
मला बघून गालात हसला गं बाई हसला

गडी अंगानं उभा नी आडवा
त्याच्या रूपात गावरान गोडवा गं
त्याच्या रूपात गावरान गोडवा
गडी अंगानं उभा न आडवा
त्याच्या रूपात गावरान गोडवा
तेजाळ मुखडा सोन्याचा तुकडा
तेजाळ मुखडा सोन्याचा तुकडा
काळजामधे ठसला गं बाई बाई काळजामधे ठसला
काळजामधे काळजामधे काळजामधे
दिसला गं बाई दिसला
दिसला गं बाई दिसला
मला बघून गालात हसला गं बाई हसला
मला बघून गालात हसला गं बाई हसला

माझ्या राजाचा न्यारा डौल
डाव्या डोळ्याचा देतोय कौलं हो
माझ्या राजाचा न्यारा डौल
डाव्या डोळ्याचा देतोय कौलं
लहरी पटका मानेला झटका ओ
लहरी पटका मानेला झटका
भाला उरी घुसला गं बाई-बाई भाला उरी घुसला
भाला उरी भाला उरी
दिसला गं बाई दिसला
दिसला गं बाई दिसला
मला बघून गालात हसला गं बाई हसला
मला बघून गालात हसला गं बाई हसला

अंगा अंगाची करते अदा
आग आगीवर झाली फ़िदा गं
बाई आग आगीवर झाली फ़िदा
अंगा अंगाची करते अदा
आग आगीवर झाली फ़िदा
उडायला भडका चढायला धुंदी
उडायला भडका चढायला धुंदी
जीव जीवात फसला गं बाई-बाई जीव जीवात फसला
जीव जीवा जीव जीवा जीव जीवा
दिसला गं बाई दिसला
दिसला गं बाई दिसला
मला बघून गालात हसला गं बाई हसला
मला बघून गालात हसला गं बाई हसला
दिसला गं बाई दिसला
दिसला गं बाई दिसला
मला बघून गालात हसला गं बाई हसला
मला बघून गालात हसला गं बाई हसला
मला बघून गालात हसला गं बाई हसला
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.

Commentaires sur les paroles de दिसला गं बाई दिसला

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole en bas de la croix
2| symbole à gauche de la valise
3| symbole à gauche du coeur
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid