paroles de chanson / अजीत कडकडे parole / नाना परिमळ lyrics  | ENin English

Paroles de नाना परिमळ

Interprètes अजीत कडकडेअजित कडकडेअजित कडकडेAjit Kadkadeअजित कडकडे

Paroles de la chanson नाना परिमळ par अजीत कडकडे lyrics officiel

नाना परिमळ est une chanson en Marathi

नानापरिमळ दुर्वा शेंदूर शमिपत्रें
लाडू मोद्क अन्ने परिपूरित पात्रें
ऎसे पूजन केल्या बीजाक्षरमंत्रे
अष्टहि सिद्धी नवनिधी देसी क्षणमात्रें
जय देव जय देव
जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती
तुझे गुण वर्णाया मज कैची स्फ़ूर्ती
जय देव जय देव
तुझे ध्यान निरंतर जे कोणी करिती
त्यांची सकलही पापे विघ्नेंही हरती
वाजी वारण शिबिका सेवक सुत युवती
सर्वहि पावती अंती भवसागर तरती
जय देव जय देव
जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती
तुझे गुण वर्णाया मज कैची स्फ़ूर्ती
जय देव जय देव
शरणांगत सर्वस्वें भजती तव चरणी
कीर्ती तयांची राहे जोवर शशितरणि
त्रैलोक्यी ते विजयी अदभूत हे करणी
गोसावीनंदन रत नामस्मरणी
जय देव जय देव
जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती
तुझे गुण वर्णाया मज कैची स्फ़ूर्ती
जय देव जय देव
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.
Auteurs: Hridaynath Mangeshkar, Nandu Honap, Traditional
Copyright: Royalty Network

Commentaires sur les paroles de नाना परिमळ

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Connexion membre

Se connecter ou créer un compte...

Mot de passe oublié ?
OU
CREER COMPTE
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole à gauche de l'étoile
2| symbole en haut du nuage
3| symbole en bas de l'horloge
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid