paroles de chanson / शुभांगी जोशी parole / नाच गं घुमा lyrics  | ENin English

Paroles de नाच गं घुमा

Interprètes शुभांगी जोशीशुभांगी जोशीशुभांगी जोशीशुभांगी जोशी

Paroles de la chanson नाच गं घुमा par शुभांगी जोशी lyrics officiel

नाच गं घुमा est une chanson en Marathi

नाच गं घुमा कशी मी नाचू
नाच गं घुमा कशी मी नाचू
नाच गं घुमा कशी मी नाचू
नाच गं घुमा कशी मी नाचू
नाच गं घुमा
ह्या गावचा त्या गावचा सोनार नाही आला
जोडवी न्हाई मला
कशी मी नाचू नाच गं घुमा
कशी मी नाचू नाच गं घुमा
कशी मी नाचू नाच गं घुमा

ह्या गावचा त्या गावचा शिंपी न्हाई आला
चोळी न्हाई मला
कशी मी नाचू नाच गं घुमा
कशी मी नाचू नाच गं घुमा
कशी मी नाचू नाच गं घुमा

ह्या गावचा त्या गावचा कासार न्हाई आला
बांगडी न्हाई मला
कशी मी नाचू नाच गं घुमा
कशी मी नाचू नाच गं घुमा
कशी मी नाचू नाच गं घुमा
कशी मी नाचू नाच गं घुमा
कशी मी नाचू

फू‌ बाई फू फुगडी चमचम्‌ करतीया बुगडी
फू‌ बाई फू फुगडी चमचम्‌ करतीया बुगडी
पाट बाई पाट चंदनाचा पाट
पतीदेव बघत्यात माडीवर वाट
पाट बाई पाट चंदनाचा पाट
पतीदेव बघत्यात माडीवर वाट
फू‌ बाई फू फुगडी चमचम्‌ करतीया बुगडी
फू‌ बाई फू फुगडी चमचम्‌ करतीया बुगडी
फू फू फू फू फू फू

बारा घरच्या बायका एक जागी मिळू या
बारा घरच्या बायका एक जागी मिळू या
चला झिम्मा खेळू या गं चला झिम्मा खेळू या
चला झिम्मा खेळू या गं चला झिम्मा खेळू या
चला झिम्मा खेळू या गं चला झिम्मा खेळू या

लेक बोलते लाडकी घरी गोकूळ साजणी
लेक बोलते लाडकी घरी गोकूळ साजणी
वसुदेव देवकीचा कान्हा खेळतो अंगणी
वसुदेव देवकीचा कान्हा खेळतो अंगणी
बाळ नवसाचा माझा त्याची दृष्ट काढू या
चला झिम्मा खेळू या गं चला झिम्मा खेळू या
चला झिम्मा खेळू या गं चला झिम्मा खेळू या (आ आ आ)
चला झिम्मा खेळू या गं चला झिम्मा खेळू या
चला झिम्मा खेळू या गं चला झिम्मा खेळू या

घुमु दे घागर घुमु दे खेळात जीव ह्यो रमु दे
घुमु दे घागर घुमु दे खेळात जीव ह्यो रमु दे
गडनी घागर फुकतीया मागं नि म्होरं झुकतीया
गडनी घागर फुकतीया मागं नि म्होरं झुकतीया
नाचून बाई माझी दमू दे खेळात जीव ह्यो रमू दे
नाचून बाई माझी दमू दे खेळात जीव ह्यो रमू दे
घुमु दे घागर घुमु दे खेळात जीव ह्यो रमू दे
घुमु दे घागर घुमु दे खेळात जीव ह्यो रमू दे

पोरी पिंगा गं पोरी पिंगा गं पोरी पिंगा गं पोरी पिंगा
तुझ्या पिंग्यानं मला बोलिवली रात जागवली पोरी पिंगा
पोरी पिंगा गं पोरी पिंगा गं पोरी पिंगा गं पोरी पिंगा
फेटा बांधल्याला भाऊ माझा गं जावई तुझा गं पोरी पिंगा
तुझ्या पिंग्यानं मला बोलिवली झोप चाळिवली पोरी पिंगा

शालू नेसल्याली भैन माझी गं सून तुझी गं पोरी पिंगा
तुझ्या पिंग्यानं मला बोलिवली मागं घालिवली पोरी पिंगा
पोरी पिंगा गं पोरी पिंगा गं पोरी पिंगा गं पोरी पिंगा
पोरी पिंगा गं पोरी पिंगा गं पोरी पिंगा गं पोरी पिंगा

भाऊ माझा गं शोभराजाग अग जा जा गं पोरी पिंगा
तुझ्या पिंग्यानं मला बोलिवली मला भुलिवलं पोरी पिंगा
तुझ्या भावाचं डोळं चकणं गं रूप हेकणं ग पोरी पिंगा
भैन माझी गं लेक इंद्राची कोर चंद्राची पोरी पिंगा
पोरी पिंगा गं पोरी पिंगा गं पोरी पिंगा गं पोरी पिंगा
पोरी पिंगा गं पोरी पिंगा गं पोरी पिंगा गं पोरी पिंगा
तुझ्या भैनीचं नाक नकटं गं त्वांड चपटं गं पोरी पिंगा
माझ्या भावाचा भारी दरारा पळती थरारा सारे पिंगा

भाऊ तुझा गं भितो झुरळाला काळ्या उंदराला पोरी पिंगा
भैन माझी गं जशी कोकिळा गाते मंजुळा पोरी पिंगा
पोरी पिंगा गं पोरी पिंगा गं पोरी पिंगा गं पोरी पिंगा
पोरी पिंगा गं पोरी पिंगा गं पोरी पिंगा गं पोरी पिंगा
तुझ्या भैनीचं काय नरडं गं कावळं वरडं गं पोरी पिंगा
अशा भैनीला कोण आणणार कशी म्हणार पोरी पिंगा

भैन माझी गं जाई बावरून घेई सावरून पोरी पिंगा
तुझ्या पिंग्यानं मला बोलिवलं लुगडं नेशिवलं पोरी पिंगा
पोरी पिंगा गं पोरी पिंगा गं पोरी पिंगा गं पोरी पिंगा
पोरी पिंगा गं पोरी पिंगा गं पोरी पिंगा गं पोरी पिंगा
पोरी पिंगा गं पोरी पिंगा गं पोरी पिंगा गं पोरी पिंगा
पोरी पिंगा गं पोरी पिंगा गं पोरी पिंगा गं पोरी पिंगा
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.

Commentaires sur les paroles de नाच गं घुमा

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole en bas de l'horloge
2| symbole à gauche de la poubelle
3| symbole en bas du coeur
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid