paroles de chanson / कृष्णा शिंदे parole / Chamke Shivbachi Talwar lyrics  | ENin English

Paroles de Chamke Shivbachi Talwar

Interprètes कृष्णा शिंदेकृष्णा शिंदे

Paroles de la chanson Chamke Shivbachi Talwar par कृष्णा शिंदे lyrics officiel

Chamke Shivbachi Talwar est une chanson en Marathi

पडली भवानी जेव्हा म्यानाच्या बाहेरी
रणात फिरली ना ती कधीच माघारी
हो चमके शिवबाची तलवार
हो चमके शिवबाची तलवार
चमके शिवबाची तलवार
तळपत्या बिजलीचा अवतार
तळपत्या बिजलीचा अवतार
झेले ढालीवरती वार
झेले ढालीवरती वार
हो चमके शिवबाची तलवार

पडली भवानी जेव्हा म्यानाच्या बाहेरी
रणात फिरली ना ती कधीच माघारी
तख्त दौलतीसमोर केली ना लाचारी
कधी न झुकली ती दिल्लीच्या दरबारी
तमाम बादशाहीचा ताज तिने ठोकरला
मराठमोळ्याचा वेष तिने पांघरला
धर्मरक्षणासी सदा सज्ज भवानी झाली
जुलुमकर्त्याच्या रक्‍ताने ती न्हाली
महाराष्ट्रावर प्रेम अपार
महाराष्ट्रावर प्रेम अपार
उघडण्या स्वातंत्र्याचे द्वार
उघडण्या स्वातंत्र्याचे द्वार
हो चमके शिवबाची तलवार

शाहिस्तेखान म्हणाला दिल्ली दरबारी
हुजुर करतो मी महाराष्ट्रावर स्वारी
पुण्यात शाहिस्ता वस्तीला मग आला
शिवाजी लागे अजमावयास शत्रूला
शाहिस्त्याच्या घरात शिवबा रात्री शिरले
बघुन मर्द शिवा खान मनी घाबरले
केला शिवबाने गनिमी काव्याने हल्ला
शाहिस्ता बोलतसे या तोबा या अल्ला
केला शाहिस्त्यावर वार
केला शाहिस्त्यावर वार
त्याची तुटली बोटे चार
त्याची तुटली बोटे चार
हो चमके शिवबाची तलवार

तेव्हा अफझूलखाना क्रोध भारी मग चढला
कसम खाउनी घराबाहेरी तो पडला
पहाड का चुहा हे शिवाजी फिर भी बच्चा
मगर मैं बादशाह का बंदा हूं सच्चा
बलिष्ट शत्रूला शिवबाने ओळखले
प्रतापगडाशी स्वत: भेटीला ते आले
आओ मिलो हम से म्हणुनी खान भिडे शिवबाला
करून धोका अफझुल करी वाराला
झाला शिवराया हुश्शार
झाला शिवराया हुश्शार
केला क्षणांत अफझुल ठार
केला क्षणांत अफझुल ठार
हो चमके शिवबाची तलवार
हो चमके शिवबाची तलवार
चमके शिवबाची तलवार
तळपत्या बिजलीचा अवतार
तळपत्या बिजलीचा अवतार
झेले ढालीवरती वार
झेले ढालीवरती वार
हो चमके शिवबाची तलवार
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.
Auteurs: ANIL BHARATI, MADHUKAR PATHAK
Copyright: Royalty Network

Commentaires sur les paroles de Chamke Shivbachi Talwar

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole à droite de la maison
2| symbole en bas de l'étoile
3| symbole en bas de la croix
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid