paroles de chanson / अवधुद गुप्ते parole / Wrong Number lyrics  | ENin English

Paroles de Wrong Number

Interprètes अवधुद गुप्तेअवधूत गुप्तेअवधूत गुप्ते

Paroles de la chanson Wrong Number par अवधुद गुप्ते lyrics officiel

Wrong Number est une chanson en Marathi

आय डोन्ट व्हाय
का मी केला तेव्हा टाटा तिला
पण तिने हि रडवल जाता जाताना मला
आय डोन्ट व्हाय
का मी केला तेव्हा टाटा तिला
पण तिने हि रडवल जाता जाताना मला
तसा मी विसरलो होतो आता तिला
मग आता का आठवण तिची आली मला
येते वर्षातून एकदा मुंबई ला
तिचा फोन नंबर दिला मित्राने
मी हि लावला फोन सहा वर्षानी
जेव्हा ती बोलली हॅलो हू इज देअर
तेव्हा मी बोललो ओह्ह सॉरी वरॉन्ग नंबर
हम्म सॉरी वरॉन्ग नंबर
वो सॉरी वरॉन्ग नंबर
आय डोन्ट व्हाय
का मी केला तेव्हा टाटा तिला
पण तिने हि रडवल जाता जाताना मला
तसा मी विसरलो होतो आता तिला
मग आता का आठवण तिची आली मला

येते वर्षातून एकदा मुंबई ला
तिचा फोन नंबर दिला मित्राने
मी हि लावला फोन सहा वर्षानी
जेव्हा ती बोलली हॅलो हू इज देअर
तेव्हा मी बोललो ओह्ह सॉरी वरॉन्ग नंबर
ओह्ह सॉरी वरॉन्ग नंबर

ह्या मे मध्ये ती जेव्हा आली होती मुंबई मध्ये
मित्रांनी बोलावलं तिला पार्टी मध्ये
अन होतो मी माझ्या जुन्या काळ्या ब्लेझर मध्ये
अनं आली ती मी दिलेल्या येलो स्वेटर मध्ये
हाये
चुकला ठोका माझ्या काळजाचा पुन्हा झालो शिकार तिच्या
नजरेचा
पुन्हा तोच जुना बहाणा शेक हॅन्ड चा नेमका तेव्हा फोन
वाजला बायकोचा
बायको बोलली हाई हाऊ यू डुईंग देअर
तेव्हा मी बोललो सॉरी वरॉन्ग नंबर
सॉरी वरॉन्ग नंबर
आय डोन्ट व्हाय आय डोन्ट व्हाय
का मी केला तेव्हा टाटा तिला
पण तिने हि रडवल जाता जाताना मला
तसा मी विसरलो होतो आता तिला
मग आता का आठवण तिची आली मला

येते वर्षातून एकदा मुंबई ला
तिचा फोन नंबर दिला मित्राने
मी हि लावला फोन सहा वर्षानी
जेव्हा ती बोलली हॅलो हू इज देअर
तेव्हा मी बोललो ओह्ह सॉरी वरॉन्ग नंबर
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.

Commentaires sur les paroles de Wrong Number

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole à droite du casque
2| symbole à gauche de la loupe
3| symbole à droite du smiley
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid