paroles de chanson / अवधुद गुप्ते parole / भेटते ती अशी lyrics  | ENin English

Paroles de भेटते ती अशी

Interprètes अवधुद गुप्तेअवधूत गुप्तेअवधूत गुप्तेअवधूत गुप्तेअवधूत गुप्ते

Paroles de la chanson भेटते ती अशी par अवधुद गुप्ते lyrics officiel

भेटते ती अशी est une chanson en Marathi

ती खळखळून हसते श्वास किनकीनु लागतो
ती काहीबाही बोलते प्राण गुणगुणू लागतो
ती खळखळून हसते श्वास किनकीनु लागतो
ती काहीबाही बोलते प्राण गुणगुणू लागतो

कोण जाणे असे काय होते मला
कोण जाणे असे काय होते मला
जीव गुंतून जातो पुन्हा तिचा भास होतो मना
भेटते ती अशी भेटल्या विना
किती आपली वाटते कधी पहिल्या ही विना
भेटते ती अशी (आय मिस यू इन माय)
भेटल्या विना (माईंड या एव्हरीटाइम )
किती आपली वाटते (स्माईलसं ऑन माय )
कधी पहिल्या ही विना (फेस फ्रॅग्रन्स इन माय ब्रेथ )
आय मिस यू इन माय माईंड या एव्हरीटाइम
स्माईलसं ऑन माय फेस फ्रॅग्रन्स इन माय ब्रेथ
आय मिस यू इन माय माईंड या एव्हरीटाइम

ती अशी कि तशी ती बघावी तशी
ती खरी कि कुणी कविकल्पना
ह्या तिच्या चाहुली माझिया पाऊली
ती हवीहवीशी अशी वेदना
नाव तिचे हे कुठे कुठे गिरवू मी
काय तिला किती किती मिरवू मी
रे मना सांग ना
बोल ना सांग ना रे मना

ती भिरभिरुन जाते श्वास थरथरू लागतो
ती काहीबाही बोलते प्राण गुणगुणू लागतो
कोण जाणे असे काय होते मला
जीव गुंतून जातो पुन्हा तिचा भास होतो मना
भेटते ती अशी भेटल्या विना
किती आपली वाटते कधी पहिल्या ही विना

मी स्वतःला किती वेगळा वाटतो
ज्या क्षणी जानवे ती मला
बोलता बोलता हरवतो मी कुठे
शोधतो मी तिला कि मला
गंध तिचा हा कासाकाय विसरू मी
सांग मला कुठेकुठे विखरू मी
रे मना सांग ना
बोल ना सांग ना रे मला

ती दरवळून जाते श्वास मंतरु लागतो
ती काहीबाही बोलते प्राण गुणगुनू लागतो
कोण जाणे असे काय होते मला
जीव गुंतून जातो पुन्हा तिचा भास होतो
मना तिचा भास होतो मना
भेटते ती अशी भेटल्या विना
किती आपली वाटते कधी पहिल्या ही विना
भेटते ती अशी (आय मिस यू इन माय)
भेटल्या विना (माईंड या एव्हरीटाइम )
किती आपली वाटते (आय मिस यू इन माय)
कधी पहिल्या ही विना (माईंड या एव्हरीटाइम )

आय मिस यू इन माय माईंड या एव्हरीटाइम (आ आ आ)
स्माईलसं ऑन माय फेस फ्रॅग्रन्स इन माय ब्रेथ आ आ आ
आय मिस यू इन माय माईंड या एव्हरीटाइम आ इ इ इ इ न
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.

Commentaires sur les paroles de भेटते ती अशी

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole à droite de l'étoile
2| symbole à droite de la cible
3| symbole en haut du smiley
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid