paroles de chanson / AmarSingh Chamkila parole / Pehle Lalkare Naal lyrics  | ENin English

Paroles de Pehle Lalkare Naal

Interprètes AmarSingh ChamkilaAmarjot

Paroles de la chanson Pehle Lalkare Naal par AmarSingh Chamkila lyrics officiel

Pehle Lalkare Naal est une chanson en Pendjabi

ਆਹਾ ਹੋ ਆਹਾ ਹੋ ਆਹਾ ਹੋ ਆਹਾ
ਹੋ ਹੋ ਹੋ ਹੋ ਹੋ

ਬੁੱਰਰੜਾ

ਪਿਹਲੇ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ(ਬੁੱਰਰੜਾ)
ਦੂਜੇ ਲਲਕਾਰੇ ਵਿਚ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ (ਬੁੱਰਰੜਾ)
ਤੀਜੇ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾਲ ਨੌਂ ਮੇਰਾ ਲੇ ਕ
ਸਿਧਾ ਆਨ ਕੇ ਦਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਵੱਜੇਯਾ
ਨੀ ਪੱਟੂ ਫਿਰਦਾ - ਫਿਰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰਜੇਯਾ
ਨੀ ਪੱਟੂ ਫਿਰਦਾ

ਓ ਪਿਹਲਾ ਕੱਮ ਵੇਲਿਆ ਨੇ ਵੈਲ ਖੱਟਣੇ
ਨੀ ਦੂਜਾ ਕੱਮ ਬੋਤਲ਼ਾਂ ਦੇ ਡੱਟ ਪੱਟਨੇ
ਹਾਏ ਤੀਜਾ ਕੱਮ ਲੈਣੀ ਆਪਾ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲਡ਼ਾਈ
ਕੋਈ ਆਨ ਕੇ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਟੱਕਰੇ
ਨੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ - ਦਰ ਤੇ ਬਲੂੰਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬਕਰੇ
ਨੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ

ਚਰਖੀ ਤਰਿੰਝਣਾ ਚ ਮਾਈ ਹੱਟ ਗਈ
ਹਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾ ਕ ਬੇਹਨੋ ਹੱਟ ਗਈ (ਬੁੱਰਰੜਾ)
ਚਰਖੀ ਤਰਿੰਝਣਾ ਚ ਮਾਈ ਹੱਟ ਗਈ
ਹਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾ ਕ ਬੇਹਨੋ ਹੱਟ ਗਈ
ਸਾਰਾ - ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਗੇੜੇ
ਬਿਨਾ ਕੱਮ ਤੋਂ ਫਿਰੇ ਏਮੇ ਲੌਂਦਾ
ਨੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣੇ ਦਾ - ਚੁਮ ਕ ਰੁਮਾਲ ਫੜੌਂਦਾ
ਨੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣੇ ਦਾ

ਹੋ ਤੇਰੇਯਾ ਦੁਖਾਂ ਚ ਜਾਵਾ ਵੇਲੀ ਬਣ ਦਾ
ਛਾਣਨੀ ਚੋ ਦੇਖਲਾ ਸਰੀਰ ਛਣ ਦਾ
ਹਾਏ ਤੇਰੇਯਾ ਦੁਖਾਂ ਚ ਜਾਵਾ ਵੇਲੀ ਬਣ ਦਾ
ਚੰਨ ਨੀ ਚੋ ਦੇਖਲਾ ਸਰੀਰ ਚੰਦਾ
ਸੁਲਫਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੀਮ ਰਚ ਗੀ ਹੱਡਾਂ ਚ
ਰੋਗ ਡੋਡਡੇਯਾ ਦਾ ਭੇੜਾ ਆਪਾ ਲਾ ਲੇਯਾ
ਨੀ ਸਾਲੇ ਨਸ਼ੇਯਾ ਨੇ - ਕੁੰਦਨ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਖਾ ਲੇਯਾ
ਨੀ ਸਾਲੇ ਨਸ਼ੇਯਾ ਨੇ

ਖੁੱਲੇ ਕੇਸ ਬਨਣਾ ਸਿਰ ਰਖ ਪੱਟ ਤੇ
ਮਾਰੀ ਵੇ ਗੰਡਾਸੀ ਕੀਹਨੇ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ (ਬੁੱਰਰੜਾ)
ਖੁੱਲੇ ਕੇਸ ਬਨਣਾ ਸਿਰ ਰਖ ਪੱਟ ਤੇ
ਮਾਰੀ ਵੇ ਗੰਡਾਸੀ ਕੀਹਨੇ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ
ਸੱਪਣ ਦੀਆਂ ਸੀਰਿਆਂ ਤੇ ਖੇਡੇ "ਚਮਕੀਲਾ"
ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇਯਾ ਮੋਏ ਤੇ ਗੇੜੇ
ਨੀ ਜੇਯਾ ਵੱਡੀ ਦਾ - ਚੰਦਰੀ ਮੌਤ ਨੂ ਛੇਡੇ
ਨੀ ਜੇਯਾ ਵੱਡੀ ਦਾ

ਹਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੈਨੂ ਜ ਵਿਆਹ ਕ ਲੇ ਗਯਾ
ਜੱਟ ਦਾ ਜੇਓਣਾ ਜੱਗ ਤੇ ਨਾ ਰਿਹ ਗਯਾ
ਨੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੈਨੂ ਜ ਵਿਆਹ ਕ ਲੇ ਗਯਾ
ਜੱਟ ਦਾ ਜੇਓਣਾ ਜੱਗ ਤੇ ਨਾ ਰਿਹ ਗਯਾ
ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲੇ ਲਈਏ ਲਾਵਾਂ
ਜੁੱਤੀ ਪ੍ਯਾਰ ਦੀ ਹਾਰੇ ਨਾ ਵਾਹੀ
ਨੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦੇ - ਕਰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਾਜੀ

ਨੀ ਪੱਟੂ ਫਿਰਦਾ
ਹਾਏ ਨੀ ਕਰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਚਿੱਤ ਰਾਜ਼ੀ
ਨੀ ਪੱਟੂ ਫਿਰਦਾ
ਹਾਏ ਨੀ ਕਰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਚਿੱਤ ਰਾਜ਼ੀ - ਅੱਜ ਕਰਦੇ
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.
Auteurs: AMAR SINGH CHAMKILA, JOY
Copyright: Royalty Network

Commentaires sur les paroles de Pehle Lalkare Naal

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole à gauche de l'horloge
2| symbole en bas de l'étoile
3| symbole en bas du nuage
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid