paroles de chanson / AmarSingh Chamkila parole / Takuve Te Takuva lyrics  | ENin English

Paroles de Takuve Te Takuva

Interprètes AmarSingh ChamkilaAmarjot

Paroles de la chanson Takuve Te Takuva par AmarSingh Chamkila lyrics officiel

Takuve Te Takuva est une chanson en Pendjabi

ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਤਾਂ ਕਲ ਦਾ ਸੂਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ
ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨੇਰਾ ਲੈਕੇ ਆਊਗਾ

ਵਿਚ ਗਲੀ ਦੇ ਹੋ ਗਾਏ ਟਾਕਰੇ
ਖੜ ਗਯਾ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ
ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਾਯੀ ਮਿੱਤਰਾ
ਧਕ ਧਕ ਸੀਨਾ ਧਦਕੇ
ਭਜ ਜਾ ਵੇ ਮਿੱਤਰਾ
ਤਕੁਏ ਤੇ ਤਾਕੁਆ ਖੜਕੇ
ਸਤ ਵਿਚ ਤਾਕੁਆ ਖੱਦਕੇ
ਭਜ ਜਾ ਵੇ ਮਿੱਤਰਾ
ਤਕੁਏ ਤੇ ਤਾਕੁਆ ਖੜਕੇ

ਤੇਰੇ ਭਾਇਆ ਨਾਲ ਪੇ ਗਯੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਈ ਗਾਯੀ ਯਾਰੀ
ਪੰਜ ਭਯੀ ਇਕ ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਭਾਰੀ
ਨੀ ਜੇ ਤੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ
ਹੁਣ ਛਡ ਦੇ ਵੈਰਨੇ ਯਾਰੀ
ਜੇ ਤੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ
ਛਡ ਦੇ ਵੈਰਨੇ ਯਾਰੀ

ਓਏ ਮੈ ਤੇ ਦਰਿਆ ਪੀ ਜਾ
ਬੁਲ ਫੇਰ ਵੀ ਸੁਕੇ ਦੇ ਸੁਕੇ

ਸਾਰੀ ਦੁਨਿਯਾ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਯੀ
ਅਖਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਲੜਿਆ
ਔਂਦਾ ਜਾਅਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ
ਆਂਡ ਗੁਵਾਂਡੋ ਸੜਿਆ
ਤੂ ਛਡ ਦੇ ਬਾਂਹ ਮਿੱਤਰਾ
ਦੇਖਨ ਕੁੜੀਆਂ
ਦੇਖਨ ਕੁੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ
ਤੂ ਛਡ ਦੇ ਬਾਂਹ ਮਿੱਤਰਾ
ਦੇਖਨ ਕੁੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ

ਪੁੱਤ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਨੀ ਕਰਦਾ
ਛੱਡੂ ਕਢਾ ਕੇ ਲੀਕਾਂ
ਵਿਚ ਜੈਲ ਦੇ ਮਿਲ ਲੀ ਆਕੇ
ਕਰੀਂ ਨਾ ਬੈਠ ਉਡੀਕਾਂ
ਜੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਬਨ੍ਹੇਯਾ ਗੇਯਾ
ਭੁਗਤੇ ਗੀ ਆਪੇ
ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ
ਤੂੰ ਭੁਗਤੇ ਗੀ ਆਪ ਤਰੀਕਾਂ
ਜੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਬਨ੍ਹੇਯਾ ਗੇਯਾ
ਭੁਗਤੇ ਗੀ ਆਪੇ ਤਰੀਕਾਂ

ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਜੁਬਾਨ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲੈ

ਏ ਕਿ ਮੇਨੂ ਬੋਲ ਮਿੱਤਰਾਂ
ਕਿਹਤੇ ਲੋਹੇ ਲਾਖੇ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾ ਤੂ ਹਾਨਿਯਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਪੇ
ਮੈਂ ਲੋਂਡੋਨੋ ਵਕੀਲ ਸੱਦ ਕੇ
ਬੜੀ ਕਰਾ ਲੌਂ
ਬੜੀ ਕਰਾ ਲੌਂ ਆਪੇ
ਮੈਂ ਲੋਂਡੋਨੋ ਵਕੀਲ ਸੱਦ ਕੇ
ਬੜੀ ਕਰਾ ਲੌਂ ਆਪੇ

ਖੂਨਦਾਨ ਉੱਤੇਯ ਜੁਡ ਕੇ ਬੇਹੰਦੀ
ਨਿੱਤ ਮੁੰਡੇਆ ਦੀ ਢਾਣੀ
ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਨੇ ਪਿੱਟਣੇ ਪਾਵਾ ਤੇ
ਸੜਦੇ ਮੇਰੇ ਹਾਨੀ
ਨੀ ਕੁੰਦੀਯਨ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆਦ ਗਾਏ
ਨਿੱਤਰੋ ਬਦੇਵੇਂ
ਹੋ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ
ਨਿੱਤਰੋ ਬੜੇ ਨੇ ਖਾਣੀ
ਨੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਅੜ ਗਏ
ਨਿੱਤਰੋ ਬੜੇ ਖਾਣੀ
ਸੰਬੰਧ ਰਖਣੇ ਮੁਲਜੀਮਾ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਆਸ਼ਕੀਆਂ
ਵਾਹ ਓਏ ਵਡਿਆ ਅਸ਼ਿਕਾ

ਹਥ ਜੋੜ ਦੀ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ
ਲਾਕੇ ਬਹਾਨੇ ਤਾਲਾਂ
ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਗਰਮ ਸੁਬਹ ਦਾ
ਭਯੀ ਅਗ ਦਿਯਨ ਨਾਲਾਂ
ਖੂਨ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਯੁਗਾ
ਨਾ ਕਾਢ ਮਿੱਤਰਾ
ਨਾ ਕਾਢ ਮਿੱਤਰਾ ਗਾਲਾਂ
ਖੂਨ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਯੁਗਾ
ਨਾ ਕਾਢ ਮਿੱਤਰਾ ਗਾਲਾਂ

ਦਸ ਚਮਕੀਲੇ ਮੂਹਰੇ ਵੈਰਨੇ
ਧੌਣ ਚਾਕੁਗਾ ਕੇਹੜਾ
ਕਲਾ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੁ
ਲਂਗ ਲਾਣਾ ਸਭ ਤੇਰਾ
ਨੀ ਦੋਏ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਜਿਹਿਆ
ਹੋ ਜੁ ਹੁਣੇ ਨਬੇੜਾ
ਨੀ ਦੋਏ ਧਿਰਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ
ਹੋ ਜੁ ਹੁਣੇ ਨਬੇੜਾ
ਭੱਜ ਜਾ ਓਏ ਮਿੱਤਰਾ
ਹੋ ਜੁ ਹੁਣੇ ਨਬੇੜਾ
ਭੱਜ ਜਾ ਓਏ ਮਿੱਤਰਾ
ਹੋ ਜੁ ਹੁਣੇ ਨਬੇੜਾ
ਭੱਜ ਜਾ ਓਏ ਮਿੱਤਰਾ
ਹੋ ਜੁ ਹੁਣੇ ਨਬੇੜਾ
Arrest him
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.
Auteurs: AMAR SINGH CHAMKILA, S.N. GULATI
Copyright: Royalty Network

Commentaires sur les paroles de Takuve Te Takuva

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole à gauche de la valise
2| symbole en haut de l'appareil photo
3| symbole à droite de la poubelle
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid