paroles de chanson / Amit Malsar parole / Tere Naina Di Jail lyrics  | ENin English

Paroles de Tere Naina Di Jail

Interprète Amit Malsar

Paroles de la chanson Tere Naina Di Jail par Amit Malsar lyrics officiel

Tere Naina Di Jail est une chanson en Pendjabi

It's a elasty

ਨੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨ ਵੀ ਖੋ ਲੇਯਾ ਤੂ
ਨੀ ਹੁਣ ਕਿ ਨੀਦਾਂ ਖੋਨਿਯਾ ਨੇ
ਨੀ ਸੂਰਮਾ ਕਾਹਤੋਂ ਪਾ ਬੈਠੀ
ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ
ਨੀ ਸੂਰਮਾ ਕਾਹਤੋਂ ਪਾ ਬੈਠੀ
ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ

Amit Malsar Amit Malsar Amit Malsar

ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਲਫ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਾ
ਜਿਵੇਂ ਜਂਗਲ ਦੀ ਕੋਯੀ ਵੇਲ ਹੋਵੇ
ਤੈਨੂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਹ ਸਾਨੂ ਇੰਝ ਚੜ ਦਾ
ਜਿਵੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਮੇਲ ਹੋਵੇ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪਲ ਬਿਹ ਜਾ ਤੂੰ
ਜੇ ਤੈਨੂ ਥੋਡੀ ਜੀ ਵੇਲ ਹੋਵੇ
ਅੱਸੀ ਉਮਰ ਕ਼ੈਦ ਹੀ ਕੱਟ ਲਈ ਏ
ਜੇ ਤੇਰੇ ਨੈਨਾ ਦੀ ਜੈਲ ਹੋਵੇ
ਰੀਝ ਲਾ ਤੇਜੀ ਏ ਰੱਬ ਨੇ
ਨੀ ਤੂ ਕਿ ਰੀਝਾਂ ਲੌਣੀ ਆ ਨੇ
ਨੀ ਸੂਰਮਾ ਕਾਹਤੋਂ ਪਾ ਬੈਠੀ
ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ
ਨੀ ਸੂਰਮਾ ਕਾਹਤੋਂ ਪਾ ਬੈਠੀ
ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ
ਹੋ ਤੇਰੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਰਗੇਯਾ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ
ਕਿਥੇ ਬਚ ਹੁੰਦਾ ਐ
Height ਜਮਾ same same ਜੀ ਆ
ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ touch ਹੁੰਦਾ ਏ
ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਮੂਹਰੇ
ਖੜ ਕੇ ਜਾਚ ਹੁੰਦਾ ਏ
ਸਤਬੀਰ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ
ਕਿਥੇ ਦੱਸ ਹੁੰਦਾ ਏ
ਹੋ ਲਿਖ ਲਿਖ ਥਕੇਯਾ ਅਡੀਏ ਨੈਨਾ
ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ
ਨੀ ਸੂਰਮਾ ਕਾਹਤੋਂ ਪਾ ਬੈਠੀ
ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ
ਨੀ ਸੂਰਮਾ ਕਾਹਤੋਂ ਪਾ ਬੈਠੀ
ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ

ਓਏ Amit ਓਏ Amit ਓਏ Amit

ਨੀ ਸੂਰਮਾ ਕਾਹਤੋਂ
ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ
ਹਾਏ ਸੂਰਮਾ ਕਾਹਤੋਂ
ਹਾਏ ਸੂਰਮਾ
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.

Commentaires sur les paroles de Tere Naina Di Jail

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole en haut de la cible
2| symbole à gauche de la poubelle
3| symbole à gauche de l'ampoule
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid