paroles de chanson / Khuzani parole / Inja Nodogo lyrics  | ENin English

Paroles de Inja Nodogo

Interprète Khuzani

Paroles de la chanson Inja Nodogo par Khuzani lyrics officiel

Inja Nodogo est une chanson en langue indéterminée

Uma ngaqhamuka la wemfana ungashonaphi (Uyangesaba wena)
Wemfana ungashonaphi (Uyangesaba wena)
Wemfana ungala (Uma ngingaqhamuka la ungenzenjani)

Uma ngaqhamuka la wemfana ungashonaphi (Uyangesaba wena)
Wemfana ungashonaphi (Uyangesaba wena)
Wemfana ungala (Uma ngingaqhamuka la ungenzenjani)

Uma ngingaqhamuka la wena ungenzenjani (Uma ngingaqhamuka la ungenzenjani)
Wemfana uma ngingaqhamuka la wena ungenzenjani (Awu uma ngingaqhamuka la ungenzenjani)

Uma ngaqhamuka la wemfana ungashonaphi (Uyangesaba wena)
Wemfana ungashonaphi (Uyangesaba wena)
Wemfana ungala (Uma ngingaqhamuka la ungenzenjani)

Unamanga mfana wami
Heya unamanga mfana wami
Wemfana unamanga (Hayi wemfana wami unamanga)
Unamanga mfana wami (Hayi wemfana wami unamanga)

Ma uthi ungashaya mina (Hayi wemfana wami unamanga)
Wemfana unamanga (Hayi wemfana wami unamanga)
Mina ngibophel’ ninja nodogo (Hayi wemfana wami unamanga)
Unamanga mfana wami (Hayi wemfana wami unamanga)

Mina ngibophel’ ninja nodogo ngengoma
Unamanga mfana wami
Babon’ ukuthi angiigeji (Babon’ ukthi ingane zami zigcwele muzi nami angizo ezami)
(Ismilo sami sangoqatha nabafana bangizalela)
(Ngathola umfana hayi hayi ngithi uyangithanda)
(Ifaka amazipho ngithol’ umntwana savumelana nje)
(Ismilo sami sangoqatha nalabafana)

Babon’ ukuthi angiigeji (Babon’ ukthi ingane zami zigcwele muzi nami angizo ezami)
(Ismilo sami sangoqatha nabafana bangizalela)
(Ngathola umfana hayi hayi ngithi uyangithanda)
(Ifaka amazipho ngithol’ umntwana savumelana nje)
(Ismilo sami sangoqatha nalabafana)

Ismilo sami sangoqatha (Ismilo sami sangoqatha nalabafana)
Ismilo sami sangoqatha (Ismilo sami sangoqatha nalabafana)
Ismilo sami sangoqatha (Ismilo sami sangoqatha nalabafana)
Ismilo sami sangoqatha (Ismilo sami sangoqatha nalabafana)

Ismilo sami sangoqatha (Ismilo sami sangoqatha nalabafana)
Ismilo sami sangoqatha (Ismilo sami sangoqatha nalabafana)
Ismilo sami sangoqatha (Ismilo sami sangoqatha nalabafana)
Ismilo sami sangoqatha (Ismilo sami sangoqatha nalabafana)

Babon’ ukuthi angiigeji (Babon’ ukthi ingane zami zigcwele muzi nami angizo ezami)
(Ismilo sami sangoqatha nabafana bangizalela)
(Ngathola umfana hayi hayi ngithi uyangithanda)
(Ifaka amazipho ngithol’ umntwana savumelana nje)
(Ismilo sami sangoqatha nalabafana)

Wena nhliziyo yami nguwe othatha iyinqumo lapha empilweni yami (Usuba yiso lami)
He usuba yiso lami (Uma iyala ihliziyo)
(Aye nhliziyo yami uthathe iyinqumo)

Wena nhliziyo yami nguwe othatha iyinqumo lapha empilweni yami (Usuba yiso lami)
He usuba yiso lami (Uma iyala ihliziyo)
(Aye nhliziyo yami uthathe iyinqumo)

Wena nhliziyo yami nguwe othatha iyinqumo lapha empilweni yami (Usuba yiso lami)
He usuba yiso lami (Uma iyala ihliziyo)
(Aye nhliziyo yami uthathe iyinqumo)
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.

Commentaires sur les paroles de Inja Nodogo

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole à droite du cadenas
2| symbole en haut du téléviseur
3| symbole en haut de l'oeil
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid