song lyrics / Khuzani / Inja Nodogo lyrics  | FRen Français

Inja Nodogo lyrics

Performer Khuzani

Inja Nodogo song lyrics by Khuzani official

Inja Nodogo is a song in indeterminate language

Uma ngaqhamuka la wemfana ungashonaphi (Uyangesaba wena)
Wemfana ungashonaphi (Uyangesaba wena)
Wemfana ungala (Uma ngingaqhamuka la ungenzenjani)

Uma ngaqhamuka la wemfana ungashonaphi (Uyangesaba wena)
Wemfana ungashonaphi (Uyangesaba wena)
Wemfana ungala (Uma ngingaqhamuka la ungenzenjani)

Uma ngingaqhamuka la wena ungenzenjani (Uma ngingaqhamuka la ungenzenjani)
Wemfana uma ngingaqhamuka la wena ungenzenjani (Awu uma ngingaqhamuka la ungenzenjani)

Uma ngaqhamuka la wemfana ungashonaphi (Uyangesaba wena)
Wemfana ungashonaphi (Uyangesaba wena)
Wemfana ungala (Uma ngingaqhamuka la ungenzenjani)

Unamanga mfana wami
Heya unamanga mfana wami
Wemfana unamanga (Hayi wemfana wami unamanga)
Unamanga mfana wami (Hayi wemfana wami unamanga)

Ma uthi ungashaya mina (Hayi wemfana wami unamanga)
Wemfana unamanga (Hayi wemfana wami unamanga)
Mina ngibophel’ ninja nodogo (Hayi wemfana wami unamanga)
Unamanga mfana wami (Hayi wemfana wami unamanga)

Mina ngibophel’ ninja nodogo ngengoma
Unamanga mfana wami
Babon’ ukuthi angiigeji (Babon’ ukthi ingane zami zigcwele muzi nami angizo ezami)
(Ismilo sami sangoqatha nabafana bangizalela)
(Ngathola umfana hayi hayi ngithi uyangithanda)
(Ifaka amazipho ngithol’ umntwana savumelana nje)
(Ismilo sami sangoqatha nalabafana)

Babon’ ukuthi angiigeji (Babon’ ukthi ingane zami zigcwele muzi nami angizo ezami)
(Ismilo sami sangoqatha nabafana bangizalela)
(Ngathola umfana hayi hayi ngithi uyangithanda)
(Ifaka amazipho ngithol’ umntwana savumelana nje)
(Ismilo sami sangoqatha nalabafana)

Ismilo sami sangoqatha (Ismilo sami sangoqatha nalabafana)
Ismilo sami sangoqatha (Ismilo sami sangoqatha nalabafana)
Ismilo sami sangoqatha (Ismilo sami sangoqatha nalabafana)
Ismilo sami sangoqatha (Ismilo sami sangoqatha nalabafana)

Ismilo sami sangoqatha (Ismilo sami sangoqatha nalabafana)
Ismilo sami sangoqatha (Ismilo sami sangoqatha nalabafana)
Ismilo sami sangoqatha (Ismilo sami sangoqatha nalabafana)
Ismilo sami sangoqatha (Ismilo sami sangoqatha nalabafana)

Babon’ ukuthi angiigeji (Babon’ ukthi ingane zami zigcwele muzi nami angizo ezami)
(Ismilo sami sangoqatha nabafana bangizalela)
(Ngathola umfana hayi hayi ngithi uyangithanda)
(Ifaka amazipho ngithol’ umntwana savumelana nje)
(Ismilo sami sangoqatha nalabafana)

Wena nhliziyo yami nguwe othatha iyinqumo lapha empilweni yami (Usuba yiso lami)
He usuba yiso lami (Uma iyala ihliziyo)
(Aye nhliziyo yami uthathe iyinqumo)

Wena nhliziyo yami nguwe othatha iyinqumo lapha empilweni yami (Usuba yiso lami)
He usuba yiso lami (Uma iyala ihliziyo)
(Aye nhliziyo yami uthathe iyinqumo)

Wena nhliziyo yami nguwe othatha iyinqumo lapha empilweni yami (Usuba yiso lami)
He usuba yiso lami (Uma iyala ihliziyo)
(Aye nhliziyo yami uthathe iyinqumo)
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Inja Nodogo lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol at the top of the cross
2| symbol to the left of the smiley
3| symbol to the right of the clock
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid