paroles de chanson / Kuldeep Manak parole / Sahiban Bani Bharawan Di lyrics  | ENin English

Paroles de Sahiban Bani Bharawan Di

Interprète Kuldeep Manak

Paroles de la chanson Sahiban Bani Bharawan Di par Kuldeep Manak lyrics officiel

Sahiban Bani Bharawan Di est une chanson en Pendjabi

ਜੱਟ ਹੇਠ ਜੰਦੋਰੇ ਦੇ
ਸੋ ਗੇਯਾ ਪੱਟ ਦਾ ਸਰਹਾਣਾ ਲਾ ਕੇ
ਚਰ ਕਟਕ ਸਿਆਲ ਤੋਂ
ਘੇਰੇਯਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪਲ ਵਿਚ ਆ ਕੇ
ਭੰਨ ਕਾਨਿਆ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ
ਭੰਨ ਕਾਨਿਆ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ
ਮੋਢਿਆਂ ਜੱਟ ਨੂ ਹਲੂਣ ਜਗਾਤਾ
ਸਾਹਿਬਾ ਬਣੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਈਆ ਤੋਂ ਯਾਰ ਮਰਾਤਾ

ਸੁਣ ਬੋਲ ਸ਼ਮੀਰੇ ਦਾ ਸੋਚੀ ਡੁਬ ਗਯੀ ਤੇ ਨੀਲੀ ਪਈ ਗਯੀ
ਧੀ ਖੀਵੇ ਖਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਪਾਰੇ ਹੋ ਮੁਥੀਯਾ ਮੀਚ ਕੇ ਬਿਹ ਗਯੀ
ਤਾਂ ਜੱਟ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ ਨੂ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋਲਾ ਜੱਟ ਬਣਾਤਾ
ਸਾਹਿਬਾ ਬਣੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਈਆ ਤੋਂ ਯਾਰ ਮਰਾਤਾ

ਤੱਕ ਮਾਰ ਗੰਡਾਸੇ ਦਾ ਪੱਰਰੇ ਨੂ ਢੂਕੇ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੀ ਕਰਤੀ
ਵੈਗ ਖੂਨ ਖਰਲ ਦੇ ਨੇ
ਰੰਗ ਟੀ ਲਾਲ ਗੁਲਾਬੀ ਧਰਤੀ
ਸਿਯਲਂ ਤੇ ਚੰਦਰਨ ਨੇ
ਪਲ ਵਿਚ ਭੋਗ ਖਰਲ ਦਾ ਪਾਟਾ
ਸਾਹਿਬਾ ਬਣੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਈਆ ਤੋਂ ਯਾਰ ਮਰਾਤਾ

ਹਥ ਮਾਰੇ ਸ਼ਾਤੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗੇਯਾ ਹਾਰ ਖਿਲਰ ਗਇਆ ਕਲਿਆ
ਹੁਣ ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ ਰੋਂਦੀ ਈ ਬੀਟ ਗੇਯਾ ਵੇਲਾ ਮਲਦੀ ਤਲਿਆ
ਕਹੇ 'ਦੇਵ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੱਟੀ ਨੇ ਦਾਗ ਇਸ਼੍ਕ਼ ਨੂ ਲਾਟਾ
ਸਾਹਿਬਾ ਬਣੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਈਆ ਤੋਂ ਯਾਰ ਮਰਾਤਾ
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.
Auteurs: HARDEV DILGIR, SUKHPAL SUKH
Copyright: Royalty Network

Commentaires sur les paroles de Sahiban Bani Bharawan Di

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Connexion membre

Se connecter ou créer un compte...

Mot de passe oublié ?
OU
CREER COMPTE
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole à droite de la maison
2| symbole en bas du casque
3| symbole à gauche de l'oeil
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid