paroles de chanson / Prabh Gill parole / Pyaar Tere Da Assar lyrics  | ENin English

Paroles de Pyaar Tere Da Assar

Interprète Prabh Gill

Paroles de la chanson Pyaar Tere Da Assar par Prabh Gill lyrics officiel

Pyaar Tere Da Assar est une chanson en Pendjabi

DJ HANS
ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਏ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਂ
ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾ
ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਏ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਂ
ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾ
ਅੱਖੀਆ ਦੇ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ ਏ
ਦਿਲ ਜੋ ਮੇਰਾ ਚੈਨ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪਾਵੇ ਨਾ
ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਏ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਂ
ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾ

ਏ ਹਵਾ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮੇਰੀ ਬਣ ਗਈ ਏ
ਬੋਲਾ ਕਣੀਆ ਨਾਲ ਜਦੋ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ
ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਚੰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ
ਤਾਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ
ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ
ਏ ਹਨੇਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਨਾ
ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਏ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਂ
ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾ
ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਏ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਂ
ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾ
ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋ ਖਿਆਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਦਲ ਗਏ
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਏ ਖਵਾਬ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹਾ
ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਸੱਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਰ ਚੜੀ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਏ
ਆਸਾ ਵਾਲਾ ਮਹਿਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਢਾਵੇ ਨਾ
ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਏ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਂ
ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾ
ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਏ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਂ
ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾ

ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਵੇ
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧ ਖਾਸ ਜਗਾਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਏ
ਤੇਰੇ ਹਰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਲਈ ਏ ਹਾਂ ਮੇਰੀ
ਰਾਜ਼ੀ ਰਖ ਯਾ ਨਾ ਰੱਜ਼ਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆ
ਤੇਰੇ ਸਾਮਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਨੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ
ਮੇਰੇ ਬਿਨ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ
ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਏ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਂ
ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾ
ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਏ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਂ
ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾ
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.
Auteurs: JATINDER SHAH, MANINDER KAILEY
Copyright: Royalty Network

Commentaires sur les paroles de Pyaar Tere Da Assar

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole en bas de l'enveloppe
2| symbole en haut de l'oeil
3| symbole en bas de l'ampoule
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid