paroles de chanson / Prabh Gill parole / Shukrana lyrics  | ENin English

Paroles de Shukrana

Interprète Prabh Gill

Paroles de la chanson Shukrana par Prabh Gill lyrics officiel

Shukrana est une chanson en Pendjabi

ਐਨਾ ਉਚਾ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵਿੰ
ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ
ਐਨਾ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਨਾ ਸਟੀ
ਕੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਜਾਵਾਂ
ਐਨਾ ਉਚਾ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵਿੰ
ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ
ਐਨਾ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਨਾ ਸਟੀ
ਕੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਜਾਵਾਂ
ਜੇੜਾ ਭੁਗਤ ਸਕਾਂ ਮੈਂ
ਜੇੜਾ ਭੁਗਤ ਸਕਾਨ ਮੈਂ
ਤੂੰ ਬਿਆਣੇ ਜੋਗਾ ਰੱਖੀ
ਤੇਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਾ
ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੋਗਾ ਰੱਖੀ
ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣ ਮੈਂ
ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੋਗਾ ਰੱਖੀ
ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੋਗਾ ਰੱਖੀ

ਹਰ ਸ਼ਹਿ ਵਿਚ ਵੇਖਾਂ
ਤੇਰਾ ਨੂਰ ਹੀ ਸਮਾਇਆ
ਹੋਵੇ ਸਬਰ ਉਣੇ ਚ
ਜਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ
ਹੋਵੇ ਸਬਰ ਉਣੇ ਚ
ਜਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ
ਹਉਮੈ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਖਾਵਾਂ
ਹੋ ਕਰੋੜੀ ਭਾਵੈਂ ਲਖਣ
ਤੇਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਾ
ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੋਗਾ ਰੱਖੀ
ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਮੈਂ
ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੋਗਾ ਰਾਖੀ
ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੋਗਾ ਰਾਖੀ

ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਾ
ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਾ
ਦੋਹਾਂ ਵਖਤਾਂ ਚ ਦੇਵੀ
ਬੱਸ ਹਕ਼ ਦਾ ਹੀ ਖਾਣਾ
ਦੋਹਾਂ ਵਕਤਣ ਚ ਦੇਵੀ
ਬੱਸ ਹਕ਼ ਦਾ ਹੀ ਖਾਣਾ
ਇਸ ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ
ਐਲਾਨਤ ’ਆਂ ਤੋਂ ਢਕੀ
ਤੇਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੋਗਾ ਰੱਖੀਂ
ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ ਰਾਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੋਗਾ ਰੱਖੀਂ
ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੋਗਾ ਰੱਖੀਂ

ਚੜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹੇ
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ
ਨਾ ਹੀ ਰਸਨਾ ਮੇਰੀ ਚੋਂ
ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ
ਨਾ ਹੀ ਰਸਨਾ ਮੇਰੀ ਚੋਂ
ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ
ਸਾਡਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੀ
ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁਖ ਵੱਟੀ
ਤੇਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਾ
ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੋਗਾ ਰੱਖੀ
ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਮੈਂ
ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੋਗਾ ਰੱਖੀ
ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੋਗਾ ਰੱਖੀ
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.

Commentaires sur les paroles de Shukrana

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole en bas du cadenas
2| symbole à droite de la croix
3| symbole à droite du téléviseur
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid