paroles de chanson / The Asidors parole / Langit Ang Hinungdan lyrics  | ENin English

Paroles de Langit Ang Hinungdan

Interprète The Asidors

Paroles de la chanson Langit Ang Hinungdan par The Asidors lyrics officiel

Langit Ang Hinungdan est une chanson en Tagalog

Langit ang hinungdan
Sa akong pagbag-o
Kay dili ko buot
Impernong dulngan ko
Busa maningkamot ko
Langit ang dulngan ko
Kay didto naghulat ang Ginoo

Didto sa langit
Kalipay maangkon ko
Ug wa nay luhang
Muagas sa mata ko
Lonlon bulawan ang pagalaktan ko
Igsoon ko

Kaigsoonan ko
Dasigon ko kamo
Nga kitang tanan
Panahon nang magbag-o
Busa hinulsolan ta
Ang tanang kasal-anan
Ug likayan ta
Ang tanang kahilayan

Didto sa langit
Kalipay maangkon mo
Ug wa nay luhang
Muagas sa mata ko
Lonlon bulawan ang pagalaktan mo
Igsoon ko

Didto sa langit
Kalipay maangkon mo
Ug wa nay luhang
Muagas sa mata ko
Lonlon bulawan ang pagalaktan mo
Igsoon ko

Didto sa langit
Kalipay maangkon mo
Ug wa nay luhang
Muagas sa mata ko
Lonlon bulawan ang pagalaktan mo
Igsoon ko
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.

Commentaires sur les paroles de Langit Ang Hinungdan

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole en haut de la croix
2| symbole à gauche de l'enveloppe
3| symbole à droite de l'appareil photo
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid