paroles de chanson / Xolly Mncwango parole / Ungukuphila lyrics  | ENin English

Paroles de Ungukuphila

Interprète Xolly Mncwango

Paroles de la chanson Ungukuphila par Xolly Mncwango lyrics officiel

Ungukuphila est une chanson en Zoulou

Ungukuphila
Manxeba akho aliyeza kum
Gxala belibanzi
Ngqongqoshe wezulu
Ungukuphila

Yen'ungukuphila
Manxeba akho aliyeza kum
Uligxala belibanzi
Ngqongqoshe wezulu
Ungukuphila

Ungukuphila (Ungukuphila)
Manxeba (Manxeba akho aliyeza kum)
Uligxalab'elibanzi (Gxala belibanzi)
Ngqongqoshe wezulu (Ngqongqoshe wezulu)
Eee (Ungukuphila)

Yenu ungukuphila kwethu (Ungukuphila)
Sigcike kuwe sibheke kuwe (Manxeba akho aliyeza kum)
Uligxalab'e ibanzi (Gcala belibanzi)
Ngqongqoshe wezulu (Ngqongqoshe wezulu)
Ungukuphila

Hee heee heee heee
Unjalo (Unjalo)
Uligxalab'elibanzi (Unjalo)
Awufaniswa nabanyo Nkulunkulu wena
Hee heee heee heee
Imisebenzi yakho iyak'fakazela

Unjalo
Wembeth'amandla njengengubo (Wezulu)
Wezulu siyavumelana muhle lo Jehova
Siyavumelana akekho fana Naye
Simile nje yimisebenzi yakhe (Unjalo)
Siphila nje yimisebenzi yakhe (Unjalo)
Sihamba nje yimisebenzi yakhe
Ehee eee eee
Igama lakho liyakufakazel'unguMafung'angajiki (Unjalo)
Igama lakho liyakufakazela (Wezulu)

Nguban'ofana naye
Muhle uJehova (Unjalo)
UnguBaba wethu yen'impela (Unjalo)
Akalali akozeli akavumi ngabantwana bakhe ngimbonile

Eeey unjalo (Unjalo)
Igama lakho libongw'eZulwini
Libongwa nasemhlabeni yeah

Bayede ungu bayede ungubayede wena (Unjalo)
Wezulu (Unjalo)
Weh Zul'uyasabeka yeah bayede
Bayede, bayede bayede kuwe (Unjalo weh zulu)
Sikuthwes'umqhele bayede kuwe

Unjalo (Unjalo)
Sonke sithi weh zulu (Unjalo)
Wezulu hee yeah (Heee hee yeah)
Unjalo (Unjalo)
Sithi weh zulu (Weh zulu)

Give the Lord a big shout of praise
There's nobody else like our God
There's nobody else like our God
Eeeee, bayede kuwe, bayede wena
Lo ngumafung'angajiki
Lo umabizw'asabele
Ubaba wami namimpela
Wezulu
Droits parole : paroles officielles sous licence Lyricfind respectant le droit d'auteur.
Reproduction des paroles interdite sans autorisation.

Commentaires sur les paroles de Ungukuphila

Nom/Pseudo
Commentaire
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - Tous droits réservés. www.paroles-musique.com
Problème de connexion ?
Ouvrir un compte (gratuit)
Sélectionnez dans l'ordre suivant :
1| symbole à droite de l'ampoule
2| symbole en bas de l'appareil photo
3| symbole en bas de la croix
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid