song lyrics / Xolly Mncwango / Ungukuphila lyrics  | FRen Français

Ungukuphila lyrics

Performer Xolly Mncwango

Ungukuphila song lyrics by Xolly Mncwango official

Ungukuphila is a song in Zulu

Ungukuphila
Manxeba akho aliyeza kum
Gxala belibanzi
Ngqongqoshe wezulu
Ungukuphila

Yen'ungukuphila
Manxeba akho aliyeza kum
Uligxala belibanzi
Ngqongqoshe wezulu
Ungukuphila

Ungukuphila (Ungukuphila)
Manxeba (Manxeba akho aliyeza kum)
Uligxalab'elibanzi (Gxala belibanzi)
Ngqongqoshe wezulu (Ngqongqoshe wezulu)
Eee (Ungukuphila)

Yenu ungukuphila kwethu (Ungukuphila)
Sigcike kuwe sibheke kuwe (Manxeba akho aliyeza kum)
Uligxalab'e ibanzi (Gcala belibanzi)
Ngqongqoshe wezulu (Ngqongqoshe wezulu)
Ungukuphila

Hee heee heee heee
Unjalo (Unjalo)
Uligxalab'elibanzi (Unjalo)
Awufaniswa nabanyo Nkulunkulu wena
Hee heee heee heee
Imisebenzi yakho iyak'fakazela

Unjalo
Wembeth'amandla njengengubo (Wezulu)
Wezulu siyavumelana muhle lo Jehova
Siyavumelana akekho fana Naye
Simile nje yimisebenzi yakhe (Unjalo)
Siphila nje yimisebenzi yakhe (Unjalo)
Sihamba nje yimisebenzi yakhe
Ehee eee eee
Igama lakho liyakufakazel'unguMafung'angajiki (Unjalo)
Igama lakho liyakufakazela (Wezulu)

Nguban'ofana naye
Muhle uJehova (Unjalo)
UnguBaba wethu yen'impela (Unjalo)
Akalali akozeli akavumi ngabantwana bakhe ngimbonile

Eeey unjalo (Unjalo)
Igama lakho libongw'eZulwini
Libongwa nasemhlabeni yeah

Bayede ungu bayede ungubayede wena (Unjalo)
Wezulu (Unjalo)
Weh Zul'uyasabeka yeah bayede
Bayede, bayede bayede kuwe (Unjalo weh zulu)
Sikuthwes'umqhele bayede kuwe

Unjalo (Unjalo)
Sonke sithi weh zulu (Unjalo)
Wezulu hee yeah (Heee hee yeah)
Unjalo (Unjalo)
Sithi weh zulu (Weh zulu)

Give the Lord a big shout of praise
There's nobody else like our God
There's nobody else like our God
Eeeee, bayede kuwe, bayede wena
Lo ngumafung'angajiki
Lo umabizw'asabele
Ubaba wami namimpela
Wezulu
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Ungukuphila lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol to the left of the bulb
2| symbol at the bottom of the calculator
3| symbol at the bottom of magnifying glass
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid