song lyrics / वैशाली सामंत / Halla Halla lyrics  | FRen Français

Halla Halla lyrics

Performers वैशाली सामंतवैशाली सावंतअवधुद गुप्ते

Halla Halla song lyrics by वैशाली सामंत official

Halla Halla is a song in Marathi

आ आ आ आ
गोऱ्या गोऱ्या गोऱ्या गोऱ्या रंगाचा
घाऱ्या घाऱ्या घाऱ्या घाऱ्या डोळ्याचा
हाय गोऱ्या गोऱ्या गोऱ्या गोऱ्या रंगाचा
घाऱ्या घाऱ्या घाऱ्या घाऱ्या डोळ्याचा
गरम गरम माझ्या ज्वानीचा
नरम नरम लाल ओठांचा
लपक झपक माझ्या कमरेचा
छुमक छुमक नाद घुंगरांचा
सौंदर्याची मी फुलन देवी चोरीन तुमचा डल्ला
झाला हल्ला हल्ला हल्ला
झाला हल्ला हल्ला
झाला हल्ला हल्ला हल्ला
झाला हल्ला हल्ला

लव लव लव लव लवते ही काया
अंगावर फुटतील लाह्या
मऊ मऊ मऊ मऊ फिरतील बोटं
करतील खोटीच माया
माझे हत्यार आहे तयार
एक होताच हलकासा वार
तुम्ही घायाळ अता होणार
रंग महाली या गपगार
ठेवणार नाही मी मागे पुरावा
करा किती तुम्ही कल्ला
झाला हल्ला हल्ला हल्ला (ताक धिन धिन ताक धिन धिन)
झाला हल्ला हल्ला (ताक धिन धिन ताक धिन धिन)
झाला हल्ला हल्ला हल्ला (ताक धिन धिन ताक धिन धिन)
झाला हल्ला हल्ला (ताक धिन धिन ताक धिन धिन)
हे पिवळा धमक बघ तुझा
मक्याचं कणीस गोड गोड
खाईन तुला भाजून खरपूस
काळजाला हलवी तुझा नखर्‍याचा ठुमका
हे जवानीच्या बिडीचा देणा एक झुरका
झाला हल्ला हल्ला हल्ला हल्ला
ताक धिन धिन ताक धिन धिन
ताक धिन धिन ताक धिन धिन
ताक धिन धिन हा आ
वर खाली वर खाली होई नजर
पडला जरासा पदर
हाय धक धक धक धक उरात माझ्या
भलताच झाला असर
कुठे लपाल कसे वाचाल
जादू गुलाबी करील हाल
तुम्ही चुकाल मग फसाल
सारा लुटून नेईन माल
तुमच्याच चावीनं खोलीन टाळा
जिंकीन प्रेमाचा किल्ला
झाला हल्ला हल्ला हल्ला (ताक धिन धिन ताक धिन धिन)
झाला हल्ला हल्ला (ताक धिन धिन ताक धिन धिन)
झाला हल्ला हल्ला हल्ला (ताक धिन धिन ताक धिन धिन)
झाला हल्ला हल्ला (ताक धिन धिन ताक धिन धिन)
झाला हल्ला
झाला हल्ला
गोऱ्या गोऱ्या गोऱ्या गोऱ्या रंगाचा
घाऱ्या घाऱ्या घाऱ्या घाऱ्या डोळ्याचा
गरम गरम माझ्या ज्वानीचा
नरम नरम लाल ओठांचा
लपक झपक माझ्या कमरेचा
छुमक छुमक नाद घुंगरांचा
सौंदर्याची मी फुलन देवी चोरीन तुमचा डल्ला
झाला हल्ला हल्ला हल्ला (ताक धिन धिन ताक धिन धिन)
झाला हल्ला हल्ला (ताक धिन धिन ताक धिन धिन)
झाला हल्ला हल्ला हल्ला (ताक धिन धिन ताक धिन धिन)
झाला हल्ला हल्ला हल्ला
झाला हल्ला हल्ला हल्ला
झाला हल्ला हल्ला
झाला हल्ला
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Halla Halla lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Member login

Log in or create an account...

Forgot your password ?
OR
REGISTER
Select in the following order :
1| symbol at the bottom of the eye
2| symbol to the right of the calculator
3| symbol to the left of the camera
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid