song lyrics / श्रीकांत नारायण / Mi Haay Koli Sorilya Doli lyrics  | FRen Français

Mi Haay Koli Sorilya Doli lyrics

Performers श्रीकांत नारायणश्रीकान्त नारायण

Mi Haay Koli Sorilya Doli song lyrics by श्रीकांत नारायण official

Mi Haay Koli Sorilya Doli is a song in Marathi

हे मी हाय कोली सोरिल्या डोली न मुंबईच्या किनारी
अगं मारतीन कोली हानल्यान गोली ग चल जाऊ बाजारी
मी हाय कोली सोरिल्या डोली न मुंबईच्या किनारी
अगं मारतीन कोली हानल्यान गोली ग चल जाऊ बाजारी
हे मी हाय कोली सोरिल्या डोली न मुंबईच्या किनारी
अगं मारतीन कोली हानल्यान गोली ग चल जाऊ बाजारी
मी हाय कोली सोरिल्या डोली न मुंबईच्या किनारी
अगं मारतीन कोली हानल्यान गोली ग चल जाऊ बाजारी

वेसवचे बाजारी लोकांच्या नजरा परतीन गो तुझ्यावरी
कला ग पारू करतेस ह्यो नखरा चल जाऊ बाजारी
वेसवचे बाजारी लोकांच्या नजरा परतीन गो तुझ्यावरी
कला ग पारू करतेस ह्यो नखरा चल जाऊ बाजारी
चल ग पारू आयलीय ही हिरू कर बाजाराची तैयारी
सरग्याची टोपली माथ्यावर घेऊन विकू जा बाजारी
मी हाय कोली सोरिल्या डोली न मुंबईच्या किनारी
अगं मारतीन कोली हानल्यान गोली ग चल जाऊ बाजारी

सर्गा नि हलवा ताजं हय्‌ म्हावरं पारुचे पल्ल्यावरी
झिंगा नि पाला काटेरी म्हावरं दिसतंय्‌ सोनेरी
सर्गा नि हलवा ताजं हय्‌ म्हावरं पारुचे पल्ल्यावरी
झिंगा नि पाला काटेरी म्हावरं दिसतंय्‌ सोनेरी
घेरे काका ताजं हाय म्हावरं पारुचे पल्ल्यावरी
अरे कोली यो नाखवा दर्यानशी हाणतंय म्हावरं सोनेरी
मी हाय कोली सोरिल्या डोली न मुंबईच्या किनारी
अगं मारतीन कोली हानल्यान गोली ग चल जाऊ बाजारी
हे मी हाय कोली सोरिल्या डोली न मुंबईच्या किनारी
अगं मारतीन कोली हानल्यान गोली ग चल जाऊ बाजारी
मी हाय कोली सोरिल्या डोली न मुंबईच्या किनारी
अगं मारतीन कोली हानल्यान गोली ग चल जाऊ बाजारी
मी हाय कोली सोरिल्या डोली न मुंबईच्या किनारी
अगं मारतीन कोली हानल्यान गोली ग चल जाऊ बाजारी
मी हाय कोली सोरिल्या डोली न मुंबईच्या किनारी
अगं मारतीन कोली हानल्यान गोली ग चल जाऊ बाजारी
मी हाय कोली सोरिल्या डोली न मुंबईच्या किनारी
अगं मारतीन कोली हानल्यान गोली ग चल जाऊ बाजारी
मी हाय कोली सोरिल्या डोली न मुंबईच्या किनारी
अगं मारतीन कोली हानल्यान गोली ग चल जाऊ बाजारी
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Mi Haay Koli Sorilya Doli lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol to the right of the thumbs up
2| symbol to the left of the cross
3| symbol at the top of the trash
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid