song lyrics / Ho Phethehile Church Choir / Jehova Ke Modisa lyrics  | FRen Français

Jehova Ke Modisa lyrics

Performer Ho Phethehile Church Choir

Jehova Ke Modisa song lyrics by Ho Phethehile Church Choir official

Jehova Ke Modisa is a song in Sotho

Jehova ke Modisa wa ka
Nke ke ka hloka letho
O mphomotsa makgulong a matala
O ntsamaise pel'a metsi a kgutsitseng
O hlabobolla moya wa ka
O ntsamaisa mehlaleng ya ho loka
Ka baka la lebitso la hae
Leha nka tsamaya kgohlong ya moriti wa lefu

Nke ke ka tshoha letho
Hobane o na le nna
Lere la hao le seikokotlelo sa hao
Ke tsona tse ntshedisang
O teka tafole pel'a ka pontsheng ya dira tsa ka
O tlotsitse hlooho ya ka ka ole

Mohope wa ka wa kgaphatseha
Ruri lehlohonolo le mohau di ntse di ntatela
Ka ditshiu tsohle tsa ho phela ha ka
Mme ka tla nne ke hlole ka tlung ya Jehova
Ka mehla amen
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for Jehova Ke Modisa lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol to the right of the bulb
2| symbol at the top of the envelope
3| symbol at the top of the smiley
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid