song lyrics / Holy Cross Choir / UJesu Sizombona lyrics  | FRen Français

UJesu Sizombona lyrics

Performer Holy Cross Choir

UJesu Sizombona song lyrics by Holy Cross Choir official

UJesu Sizombona is a song in Zulu

Ngelinye ilanga uJesu sizombona
Sizohlangana naye lapho ezulwini
Izinkathazo (Izinkathazo izinyembezi zipheliphelile)
Abakholwayo (Abakholwayo bonke bazom'dumisa)
Ho Halleluya (Halleluya sizohuba)
Sicule sithi (Sicule sithi halleluya amen)
UJesu ulungelwa (UJesu ulungelwa)
Ubukhosi (Ubukhosi yena)
Unqobe (Unqobe ukufa nethuna)
Ho Halleluya (Halleluya sizohuba)
Sicule sithi (Sicule sithi halleluya amen)
UJesu ulungelwa (UJesu ulungelwa)
Ubukhosi (Ubukhosi yena)
Unqobe (Unqobe ukufa nethuna)

Izingelozi (Izingelozi zizobuz' uJesu zithi)
Ngobani (Ngobani laba bengub' ezimhlophe)
Uzophendula (Uzophendula athi yilab' washile)
Ingubo zabo (Ingubo zabo egazini leMvana)
Ho Halleluya (Halleluya sizohuba)
Sicule sithi (Sicule sithi halleluya amen)
UJesu ulungelwa (UJesu ulungelwa)
Ubukhosi (Ubukhosi yena)
Unqobe (Unqobe ukufa nethuna)
Ho Halleluya (Halleluya sizohuba)
Sicule sithi (Sicule sithi halleluya amen)
UJesu ulungelwa (UJesu ulungelwa)
Ubukhosi (Ubukhosi yena)
Unqobe (Unqobe ukufa nethuna)
Lyrics copyright : legal lyrics licensed by Lyricfind.
No unauthorized reproduction of lyric.

Comments for UJesu Sizombona lyrics

Name/Nickname
Comment
Copyright © 2004-2024 NET VADOR - All rights reserved. www.paroles-musique.com/eng/
Forgot your password ?
Create an account (free)
Select in the following order :
1| symbol to the left of the helmet
2| symbol to the right of the heart
3| symbol at the bottom of the trash
grid grid grid
grid grid grid
grid grid grid